Podržimo Klub prijatelja BiH u Kanadskom parlamentu

Image

Nedavno je u Kanadskom parlamentu
pokrenuta inicijativa za formiranje Kluba prijatelja BiH. Pokretači ovog
kako za Bosnu i Hercegovinu tako i za Bošnjake izuzetno značajnog
projekta su Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i Institut za istraživanje
genocida Kanada. 

Cilj Kluba prijatelja je da osigura
podršku Kanadskog parlamenta neophodnim političkim i ekonomskim
reformama u Bosni i Hercegovini. Klub trenutno ima više od 30 članova
oba doma Kanadskog parlamenta, a Klubom predsjedavaju: Chair: MP Dave,
MacKenzie, Vice Chair: MP Brian Masse, Vice Chair: MP Bernard Trottier,
Executive Member: MP Nina Grewal, Executive Member: Senator Raynell
Andreychuk.

– Stoga, pozivamo sve graðane sa pravom
glasa, a koji podržavaju demokratsku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu
da se aktivno ukljuće u ovaj proces kontaktirajući svoje predstavnike u
Kanadskom parlamentu, te tražeći od njih da pristupe Klubu prijatelja
BiH. Očekujemo od bosansko-hercegovačke dijaspore, koja broji preko
50,000 članova, aktivno učešće u radu Kluba prijatelja BiH, poručili su
pokretači ovog projekta.

Više informacija o Klubu prijatelja BiH u Kanadskom parlamentu možete naći na web-stranicama pokretača ovog projekta:  www.bosniak.org i www.instituteforgenocide.ca

Izvor: Rijaset IZ u BiH