Sandžačka biznis asocijacija (SABA) počela sa radom

Sandžačka biznis asocijacija (SABA) je svečano otvorena 11.02.2012.god., dok je sa radom počela 13.02.2012.god.

Oni navode da je regija Sandžak, jedna je od ekonomski najnerazvijenih regija na prostoru Zapadnog Balkana, iako posjeduje dovoljne komparativne prednosti i privredne potencijale.
U dopisu koji nam je stigao od iste organizacije stoji da je:
„Sandžačka biznis asocijacija” (SABA) je osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapreðenja održivog ekonomskog razvoja i poboljšanja životnog standarda.

SABA planira organizovati stručne skupove, savjetovanja, biznis forume, seminare i druge oblike edukacije u oblasti preduzetništva i održivog razvoja.
Zatim saraðivati sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave održivim razvojem, unapreðenjem životnog standarda, promocijom preduzetništva i sl.

Sprovodit će i druge vidove aktivnosti i projekte koji imaju za cilj unapreðenje održivog ekonomskog razvoja i povećanje životnog standarda graðana. U narednom periodu je planirano da SABA koordinira izradu nekoliko studija izvodljivosti za ulaganja u ključne privredne grane u Sandžaku-stoji u dopisu.

Agencija Sanapress