Diskriminacija mr. Alispahića zaudara na neofašizam

Image

Reagiranje
u povodu diskriminacije mr. Fatmira Alispahića na Filozofskom fakultetu u
Sarajevu

Znanstveno
vijeće Matice Bošnjaka Društvo za znanost, kulturu i umjetnost
Sandžaka, sa indignacijom prati zbivanja u vezi diskriminacije doktoranta mr.
Fatmira Alispahića
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Činjenica
da je Nastavno-naučno vijeće odbacilo Alispahićevu tezu iz ideoloških razloga,
otvara problem šireg „značenja“, jer je to strašan zločin prema mladom piscu i
znanstvenom istraživaču. Nitko ne može da na osnovu političkih i ideoloških
paradigmi  nasrće na umjetničke i
književno – kritičke fenomene. To što je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu
uraðeno zaudara nam na totalitarne režime iz sfere neofašizma i neostaljinizma,
kakvi su, nadamo se za nama. Da podsjetimo, Grci su Sokrata ubili iz
ideologijskih razloga što se pokazalo historijskim paradoksom i zločinom. Hoće
li time Nastavno-naučno vijeće da ubije Alispahića i da ga natjera da u
inozemstvu brani doktorat? U ovom slučaju, moderna metoda kaže: znanost se
prvenstveno bavi istinom i istinskoj takvoj orijentaciji je strana svaka
ideologija.

Na
potezu je Bošnjačka akademija nauke i umjetnosti – BANU koja treba da
formira specijalnu komisiju da ispita mnoge doktorate u poslednjih 20 godina, a
posebno onih koji su režirali čitav ovaj slučaj, a za koje postoje dokazi da su
doktorate prepisali, kao što je Enver Kazaz.

Hoćemo
da vjerujemo da će se u ovaj problem konstruktivnije uključiti rektor i stručni
organi Univerziteta u Sarajevu, kao i šira intelektualna javnost u BiH i
emigraciji, te da će pobijediti pravo i pravda, time što će Fatmiru Alispahiću
biti vraćeno njegovo graðansko pravo da doktorira na fakultetu na kome je i
magistirirao.

Prof.
dr Šefket Krcić, v.r.
Prof.
dr Mehmed Meta, v.r.

Doc.
dr Suad Bećirović, v.r.