U dÅžematu El-Iman Xsenia postala DÅžemila

Image

Danas je u prostorijama dÅžemata El-iman, joÅ¡ jedna Slovakinja rođena
13.03.1984 Xsenia Velka iz grada Trencic primila je islam. Svoje
šehade je posvjedočila pred glavnim imamom Islamskog kluturnog centra
BoÅ¡naka u Beču prof. Nihatom-ef. Gegićem. 

U potrazi za razlogom lijepog ponasanja njenog muŞa prema njoj, shvatila je da ga je to vjera naučila i da Şeli biti vjernica.
Molimo dragog Allaha da sestri Xsenia sada poslije posvjedočenog šehadeta DŞemili podari snage i ustrajnosti u Allahovoj pokornosti.

Media centar IKC-a Bec