Propisi o Zekatu i Sadekatu-l-fitru

zekat

PITANJE: Koji je smisao sadekatul fitra, da li je on na istom stepenu obaveznosti kao zekat?

ODGOVOR: Sadekatul fitr je vrsta materijalnog davanja koje je povezano sa mjesecom ramazanom, a njegova svrha jeste čišćenje ramazanskog posta od svega onoga što umanjuje nagradu za njega, što je posljedica namjernog ili nenamjernog činjenja različitih manjih ili većih grijeha, kako bi se uzdigao prema Uzvišenom Allahu čist.

Obaveznost sadekatul fitra temelji se na praksi Poslanika a.s., kojom se propisuje ovo davanje, određujući način kako da se ono izvrši.

Abdullah ibn Omer r.a. kaže: „Poslanik a.s. je naredio davanje sadekatul fitra svakom slobodnom muslimanu i robu, muškarcu i ženi, velikom i malom…“

Hanefijska pravna škola davanje sadekatul fitra smatra vadžibom, obavezom koja je po obaveznosti niža od farza, ali čije su posljedice neizvršenja jednake neizvršenju farza, a to znači da lice koje je obveznik ovog propisa nesmije ni u kom slučaju dovesti u pitanje njegovo izvršenje, posebno ona osoba koja posti mjesec ramazan, jer u tom slučaju rizikuje da njen ibadet ne bude primljen.

Obveznik sadekatul fitra jeste ona osoba kojoj preko njenih potreba i potreba njene porodice u danima bajrama pretekne onoliko imetka koliko je dovoljno da se izmiri sadekatul fitr, a to znači da je mnogo više obveznika sadekatul fitra nego što je slučaj sa obveznicima zekata, jer je obveznik zekata onaj ko posjeduje imovine više od nisaba, koji za ovu, 2015., godinu iznosi 3211 eura.

U jednoj predaji koja se prenosi od Poslanika a.s. stoji: “Post lebdi između osobe i Allaha dž.š., to jest ne uzdiže se prema Uzvišenom Gospodaru, sve dok se ne izdvoji sadekatul fitr.“

Zekat je stroga dužnost-farz i jedan je od pet temelja vjere, njegovo davanje nije usko vezano za Ramazan, ali ga ljudi praktikuju izdvajati u Ramazanu zbog uvećane nagrade koju Uzvišeni daje za djela koja se izvršavaju u njemu.

 

PITANJE: Živim u inostranstvu sa svojom porodicom, a porijeklom sam iz Sandžaka, da li sam dužan dati sadekatul fitr po cijeni koja vrijedi ovdje ili cijeni koja je utvrđena za prostor Sandžaka? Moja supruga je nemuslimanka, da li sam dužan dati sadekatul fitr i za nju?

ODGOVOR: Osoba koja je porijeklom iz Sandžaka ili šireg prostora, a živi ili radi negdje u inostrantsvu, sa svojom porodicom, gdje provodi Ramazan i član je određenog džemata, upravljaće se prema visini sadekatul fitra koja je utvrđena za taj prostor i svoj sadekatul fitr će uplatiti kod nadležnog imama, koji posjeduje blok priznanice Rijaseta IZ-e u BiH za sadekatul fitr, a koje se jedine, shodno dogovoru, mogu naći u bošnjačkim džematima širom dijaspore. Uplata vitra na bilo koji drugi način, ili u bilo kom drugom iznosu dovodi u pitanje ovaj ibadet.

Što se tiče davanja vitra za suprugu koja nije muslimanka, shodno hadisima Poslanika koje ovo davanje propisuju muslimnanima, ono nije obavezno. Međutim, imajući u vidu da je ona majka tvoje djece, da živite pod istim krovom, ne smeta da se i u njeno ime podijeli sadekatul fitr, koji će imati vrijednost obične sadake, koja je korisna svima, ali istovremeno se može smatrati i dovom Allahu dž.š. da je uputi ispravnoj vjeri, čemu treba težiti svaki muž koji je u sličnoj situaciji.

 

PITANJE: Da li je dozvoljeno slanje zekata i sadekatu-l-futra izvan svoga mjesta boravka?

ODGOVOR: Sadekatul fitr kao i zekat jesu ibadeti gdje je određivanje prioritetnog fonda ili kategorije u nadležnosti organa Islamske zajednice, a ne stvar lične želje, hira ili sujete pojedinca.

Shodno tome, tamo gdje postoje organizirane vjerske institucije muslimana ili organi Islamske zajednice, nije dozvoljeno muslimanima da svoj zekat i sadekatul fitr šalju vani, ukoliko postoji potreba za sredstvima zekata na tom prostoru ili je stav nadležnog organa Islamske zajednice da postoje prioritetne kategorije na tom prostoru, kao što je slučaj kod nas sa odgojno-obrazovnim i humanitarnim ustanovama Islamske zajednice.

Ukoliko muslimani privremeno žive ili borave u stranim državama, koje nisu njihove matične države, zbog rada, obrazovanja i slično, na njih se prethodni propis ne odnosi. Oni će svoj zekat i sadekatulfitr usmjeriti svojoj matičnoj Islamskoj zajednici, čime će učiniti dvostruki hair; izvršiti obavezu premas Uzvišenog Gospodara i pomoći održavanje svoje Islamske zajednice i njenih ustanova.

Slanjem svoga sadekatul fitra i zekata vani i kršenjem odluka Islamske zajednice i nepoštivanjem fetvi vrhovnih vjerskih autoriteta, osoba dovodi u pitanje ispravnost ovog davanja, a ujedno čini grijeh kršeći Božiju naredbu o poslušnosti Allahu dž.š., Njegovom Poslaniku i svojim vjerskim vođama, Uzvišeni Allah dž.š. kaže :“O vjernici pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i pokoravajte se predstavnicima vašim…“ (En-Nisa 59.)

Pokornost predstavnicima pomenuta u ajetu se po mišljenju relevantne uleme odnosi na vjerske vođe, jer je nezamislivo da će vjerski vođe svoj narod pozvati u nešto na što po vjeri nemaju pravo, za razliku od većine političkih predstavnika, koji vrlo često na putu ostvarenja ličnih ciljeva ne gledaju  u to da li je Allahovo zadovoljstvo sa onim što čine i čemu pozivaju ili nije.

 

PITANJE: Da li se sadekatu-l-fitr može dati osobama koje prose, ili drugim osobama koje ga sakupljaju, a to čine bez dozvole i ovlaštenja Islamske zajednice?

ODGOVOR: Uzvišeni Allah je za ispravnost sadekatul fitra uslovio da bude izdvojena potrebna količina u potpunosti, kao i da bude predat onima koji su legitimni sakupljači, nakon čega će od strane nadležnog organa Islamske zajednice biti raspoređen stvarnim korisnicima. Iz prethodno spomenutog se razumije da ukoliko nebude ispoštovan bilo koji uslov, propis neće biti ispravan.

Činjenica da neko prosi na ulici ili pred vašom kućom, ga ne čini zasluženim i stvarnim korisnikom sadekatul fitra, jer danas prose i oni koji imaju i oni koji nemaju, prosjačenje je postalo zanimanje određenih kategorija ljudi ili posao kojeg organizuju gazde sa ciljem ostvarivanja zarade.

Što se tiče drugih, divljih, sakupljača, koji se pojave u ramazanu i nude vitar po „nižim cijenama“ u odnosu na Islamsku zajednicu, ili smišljeno pokreću tzv. humanitarne akcije,  u ovom slučaju se uglavnom radi o lopovluku kojim, oni koji se njime bave, žele pribaviti ličnu korist, tako da je za njih značajan svaki iznos kojeg prikupe, a nižim cijenama žele motivisati neuke da njima daju novac.

Kada je riječ o takvima čiji broj i cijena vitra iz godine u godinu pada, može se zaključiti da bez obzira na cijenu koju nude njihov lopovluk ne prolazi, jer je neukih, nesvjesnih i naivnih muslimana sve manje.

Možemo reći da se tim putem direktno udara na institucije od vitalnog značaja za muslimane, kao što je Medresa Gazi Isa-beg, jedna od najstarijih na balkanu, Fakultet za islamske studije, Centar za humanitarni rad Hajrat, ali se i razbija institucionalno djelovanje i funkcionisanje zajednice muslimana, što vodi njihovom slabljenju i u konačnom nestanku, iz čega se jasno razumije da osoba koja na bilo koji način pomaže takvo djelovanje nanosi štetu svojoj zajednici i vjeri i pomaže onima koji rade na gušenju i rušenju Islamske zajednice i njenih ustanova, a vrijeme u kojem živimo je pokazalo i institucionalno i pojedinačno ko su oni.

Novac koji je dat takvima, na ime sadekatul fitra, nije sadekatul fitr, a umjesto nagrade za njegovo izvršenje osoba će imati kaznu, jer umjesto uzdizanja svoje vjere, što je smisao zekata i sadekatul fitra, ona pomaže rušenje i gušenje institucija koje su čuvari vjere na našim prostorima.

Imam Er-Rebi u svom Musnedu prenosi da je Poslanik a.s. tri puta rekao:“Nema namaza onaj ko ne dijeli zekat! A onaj ko ga da tamo gdje ne treba, isti je kao onaj koji ga nije dao“.

 

PITANJE: Da li postoji starostna dob za davanje sadekatul fitra, daje li se na nerođeno dijete?

ODGOVOR: Sadekatul fitr je obavezno dati na sve osobe  koje su pripadnici islama, bez obzira na njihovu dob, dakle bilo da se radi o djetetu ili punoljetnoj osobi. S tim što punoljetni koji ima svoj izvor prihoda daje za sebe, a za maloljetno dijete koje izdržava njegov roditelj ili staratelj daje on.

Dijete koje još nije rođeno, čije se rođenje očekuje, ne spada u red onih na koje je obavezno platiti vitr, ali se to, ukoliko neko želi, može učiniti, a davanje će imati status sadake, koja u svakom slučaju donosi samo korist, nikako štetu.

 

PITANJE: Šta će učiniti osoba koja nije mogla postiti, zbog starosti ili iznemoglosti?

ODGOVOR: Osoba koja nije bila u mogućnosti postiti zbog starosti, ili iznemoglosti, a ne očekuje da se njeno stanje poboljša, kako bi propuštene dane nadoknadila, dužna je za svaki dan propuštenog posta izdvojiti fidju, to jest novčani iznos u visini sadekatul fitra.

 

PITANJE: Koje je zadnje vrijeme izdvajanja sadekatul fitra?

ODGOVOR: Zadnji rok uplate sadekatul fitra jeste vrijeme obavljanja bajram namaza, a to znači da se on može izdvojiti do pred klanjanje bajram namaza. Kada nastupi i obavi se bajram namaz time se završava vrijeme izdvajanje sadekatul fitra. Ukoliko osoba ne izdvoji sadekatul fitr u ovom vremenu kasnije izdvajanje nema vrijednost sadekatul fitra već ima status obične sadake.

Ukoliko se dogodi da osoba izdvoji sadekatul fitr u propisanom vremenu, ali on ne stigne do svog odredišta, to jest Islamske zajednice, u određenom roku, a bude predat kasnije, to neće uticati na ispravnost sadekatul fitra, jer je izdvojen od strane obveznika u propisanom vremenu.

Fetva-i-emin Rešad ef. Plojović