Kurbanska akcija 2024.

“Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji. Onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.” (El-Kevser, 1-3)

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji i ove godine organizira kurbansku akciju za potrebe ishrane učenika Medrese Gazi Isa-beg i korisnika vakufskih kuhinja u Sandžaku.
Kurbani se mogu uplatiti najkasnije do 14. juna na blagajni Mešihata, kao i u svim medžlisima Islamske zajednice po cijeni od 230 eura.
Vašim kurbanom izvršavate vjersku dužnost, hranite one koji su potrebni Vaše pomoći i jačate svoju zajednicu.

Dodatne informacije na telefon 020 / 329-311 i e-mail: sekretar@mesihat.org