Vjernik i društvo

„Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete.”   Uzvišeni Allah stvorio je čovjeka sa misijom....

Vjerni čuvar božijih svetinja

Snježno visje pustinjskog biserja   Šećer je ponikao u onim prvim teškim danima čežnje za otomanskim krilom. Tek što su morali otići, još je sve svježe mirisalo na braću..., ali...

Psihologija i insan (1. dio)

U svom okruženju susrećemo se sa pozitivnim i negativnim, dobrim i lošim, ispravnim i neispravnim, lijepim i ružnim ponašanjima i događajima. Dobri, ispravni i lijepi događaji pozitivno utiču na...

Resulullahove brige za ummet 

Džabir ibn Abdullah prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao Ka’bu ibn Udžretu: „Allah te sačuvao od vlasti bestidnika i glupaka!“ Upitao je: „Allahov Poslaniče, a šta znači vladavina...

Rožajski opanak

Da nekom prilikom jedan bošnjački visoki lokalni funkcioner sa odabrane liste ne podsjeti na vrijeme opanaka, onih pravljenih od kože volujskih glava, prepletenih vještim lanenim vezom, koje su zbog...

O Novom Pazaru

Kraj je ovaj star, stare doline, stare gradine...        Stari šumom zarasli putevi, stara grobišta, stara kućišta...        Pa se više ne zna kud se išlo, pa se više ne živi gdje...