article placeholder

Ukop amputiranih dijelova tijela

PITANJE: Ukoliko se zbog odreðene bolesti dogodi amputacija (odsijecanje) odreðenog dijela tijela - ruka ili noga,  koji se zakopa, pa se nakon toga dogodi smrt osobe, da li je potrebno...
article placeholder

Nazivanje selama ženama

PITANJE: Kakav je stav islamske uleme po pitanju nazivanja selama ženama od strane muškaraca i obrnuto? Da li je žena kojoj muškarac nazove selam na ulici, a koji joj nije bliski rod, u obavezi...

Izvještaj o radu

U 2005. godini se odgojno-obrazovni rad u ovoj ustanovi, na čelu sa upravnikom Mersadom Curićem, odvijao na 7 punktova, sa ukupno 1.000 polaznika, rasporeðenih u 45 grupa (30 grupa predškolskog i 15...

Kako približiti Zapadnu Bosnu I Sandžak

''Ako ste vi, u okruženju u kojem živite, mogli da postignete na polju duhovnosti ovoliko koliko ste postigli, onda bismo mi tamo trebali da uradimo mnogo više. Ono što smo vidjeli trebalo bi da...