Biti imam na Zapadu – izazovi i očekivanja

Imami na Zapadu se suočavaju sa mnoštvom izazova • Više nije
dovoljno da imami budu duhovne voðe njihovih zajednica, nego trebaju
ispuniti i druge uloge koje se od njih zahtijevaju • Imami treba da
vode i upućuju ljude u atmosferi koja je nepovoljna za islam i
muslimane • Neophodno je da su imami dobro obučeni za njihovu misiju •
Posljedice napada na SAD i druge strahote su vladama zapadnih zemalja
dale zeleno svjetlo da traže nekoga koga će okriviti. Nažalost, taj
neko je islam, koji je izabran kao žrtva.

Imami na Zapadu se suočavaju sa mnoštvom izazova • Više nije
dovoljno da imami budu duhovne voðe njihovih zajednica, nego trebaju
ispuniti i druge uloge koje se od njih zahtijevaju • Imami treba da
vode i upućuju ljude u atmosferi koja je nepovoljna za islam i
muslimane • Neophodno je da su imami dobro obučeni za njihovu misiju •
Posljedice napada na SAD i druge strahote su vladama zapadnih zemalja
dale zeleno svjetlo da traže nekoga koga će okriviti. Nažalost, taj
neko je islam, koji je izabran kao žrtva.

Piše: Idris Tawfiq

Kada
je australijski muftija porijeklom iz Egipta imao primjedbu na
neprimjeren način odjevanja nekih australijanki – njegov komentar je
prouzrokovao toliki urnebes da je muftija bio prisiljen da ostavi posao
i vrati se u Egipat. Čak su ga optužili i za diskriminaciju ženskog
spola, ekstremizam i sve ostale pogreške koje su se na njegov račun
mogle “prišiti”. Povod muftijinih opaski je bio provokativan način
odjevanja, ali posljedice tih opaski su otišle daleko iza njenih pravih
namjera da se čak u kontekst “uvukao” i islam kao negativna pojava u
Australiji.

Inozemni imami u Evropi

Spomenuti dogaðaj ilustrira vrlo važnu temu. Od krucijalnog značaja za
one koji doðu na Zapad da rade imamski posao jeste da trebaju biti
dobro obučeni po pitanju razumijevanja načina razmišljanja društva u
kojem će raditi i živjeti. I dok je vjerska obuka tih ljudi većinom
odlična, njihova upoznavanje zapadne tradicije, običaja i načina
ponašanja nije zastupljena u dovoljnoj mjeri. Muslimani Australije ne
poriču da islam predstavlja umjereni i tolerantni kodeks odjevanja po
kojem se ponašaju muškarci i žene, ali taj kodeks i ta ubjeðenja moraju
biti prezentirana na način da to australijsko društvo razumije. U
Velikoj Britaniji i ostatku Evrope, trenutno se vrše veliki pritisci na
muslimanske zajednice. Taj pritisak varira od jedne države do druge. U
Francuskoj, pitanje zabrane hidžaba u francuskim školama još uvijek je
aktuelno i predstavlja jak udarac muslimanima u toj zemlji. U Italiji,
na primjer, imigracijski problemi su vrlo jasno povezani prisustvom
neitalijanskih muslimana. U Velikoj Britaniji, kao i u mnogim drugim
zemljama, islam se koristi kao glavni “krivac” za sva zla koja pogaðaju
tu zemlju. Posljedice napada na SAD i druge strahote su vladama
zapadnih zemalja dale zeleno svjetlo da traže nekoga koga će okriviti.
Nažalost, taj neko je islam, koji je izabran kao žrtva.

Imami treba da vode i upućuju u atmosferi koja je nepovoljna za islam i muslimane

Tako u Velikoj Britaniji, a zatim i u drugim zemljama na Zapadu, imami
se suočavaju sa mnoštvom izazova. Ako ne predstavlja dovoljan izazov to
što su odgovorni za predvoðenje i upućivanje cjelokupne muslimanske
zajednice putem islama, onda su imami pozvani da se pozabave sa toliko
drugih stvari koje uveliko otežavaju njihov zadatak. Oni treba da vode
i upućuju ljude u atmosferi koja je nepovoljna za islam i muslimane. Na
radnom mjestu ili u školi nije uvijek lahko da musliman naðe mjesto i
obavi namaz, kao što nije uvijek lahko imati pristup kupovini halal
mesa ili odjevanja islamskim načinom. Za mnoge imame ovakva dogaðanja
se zbivaju u zemlji u kojoj nisu roðeni, imajući u vidu činjenicu da
dolaze iz stranih zemalja kako bi bili na raspolaganju muslimanskoj
zajednici na način na koji najbolje umiju.

Domaći imami

Sada, neki ljudi će sugerirati da je odgovor vrlo jednostavan. Reći će
da budućnost leži u postavljanju domaćih imama koji će služiti lokalnoj
zajednici. Tako bi britanski imami bili zaduženi za Veliku Britaniju,
francuski imami za Francusku…itd. Čak i kada bi ovo bilo poželjno,
trebalo bi mnogo vremena da se tako nešto postigne. Pitamo se, da li
ovakva inicijativa ima za cilj istinski napredak? Ne smijemo pasti u
zamku govora o “britanskim muslimanima”, ili “francuskim muslimanima”
kao što bi to zapadne vlade željele od nas da uradimo. Muslimani su
muslimani gdje god živjeli i oni igraju vitalnu ulogu u društvu kojem
pripadaju. Ova priča o “britanskim muslimanima” predstavlja želju za
kontrolom kod onih koji nisu muslimani i kojih nije briga za islam.
Veoma je bitno da muslimanske zajednice saraðuju sa vladom zemlje kojoj
pripadaju kada je to u najboljim interesima zemlje. Mada islam ne
predstavlja prijetnju prema bilo kojoj zemlji, vlade koje pokušavaju
“popraviti” islam kako bi se uklopio u njihove zamisli nikome ne donosi
pravu korist. Velika Britanija će prosperirati ne traganjem načina
kojim će se kontrolisati islam i muslimani, nego isključivo dopuštanjem
muslimanima da uspijevaju i napreduju.

Ono što je neophodno jeste da su imami dobro obučeni za njihovu misiju

Zaista
je neophodno da imami budu dobro pripremljeni za svoj zadatak. Ali,
možda je ovo upravo to što zapadne vlade ne žele. Britanska vlada i
njene ambasade u inozemstvu, na primjer, mnogo govore o želji
promoviranja tolerancije i meðusobnog razumijevanja u multi-kulturalnoj
zemlji kao što je Velika Britanija. Stvarne napore kod promoviranja
takvog dijaloga je veoma teško pronaći. Postoji dovoljno problema u
Britaniji u kojoj njeni ministri ljudima predočavaju netačne
informacije o islamu, te bi vlada trebala razriješiti prvo ove stvari
pa tek onda govoriti o toleranciji i razumijevanju.

Jesu li ozbiljni?

Ono što je potrebno uraditi, ako su britanska i druge zapadne vlade
uistinu ozbiljne, jeste da imaju dobro obučene i obrazovane imame
služeći muslimane njihovih zemalja i na taj način pomoći stranim
imamima da se što bolje integriraju i pripreme za svoj zadatak.
Situacija je vrlo često obratna, a to je da imami nailaze na raznorazne
prepreke i kušnje koje ih sprečavaju da služe muslimane Zapada. Više
nije dovoljno da imami budu duhovne voðe njihovih zajednica, nego
trebaju ispuniti i druge uloge koje se od njih zahtijevaju. Imami
trebaju biti predstavnici i glasnogovornici muslimanske zajednice.
Moraju biti sposobni da razgovaraju sa medijima i novinarima. Od njih
se zahtijeva da komuniciraju sa predvodnicima drugih vjera. Imami
trebaju biti dobre računovoðe, organizatori, obilaziti škole, bolnice i
zatvore. Trebaju biti dobri govornici, učitelji, treneri…itd. Drugim
riječima, u ovom modernom svijetu, imamima je potrebno da koriste
moderne metode pomoću kojih će se obratiti modernom svijetu i na taj
način doprinijeti da se stvarna, neiskvarena poruka islama može čuti.
Najbitnije je da su imami, koji dolaze izvana, dobro podučeni o zemlji
u kojoj namjeravaju raditi i podučavati. Da imaju informacije o
historijatu te zemlje i njenom geografskom položaju. Takoðer, veoma je
važno da poznavaju jezik naroda kojem će služiti. Potrebno je da
razumiju njihovu tradiciju, običaje i njihov način življenja.

Obuka imama

Postoji mnogo stručnjaka koji bi pružili ovakvu vrstu obuke. Mi trebamo
stručnjake u svakom polju, i kao muslimani, mi ih imamo. Ono što nemamo
je usklaðen i konzistentan program koji se može primjeniti za sve imame
koji bi putovali iz svojih zemalja da pomognu i služe muslimanima na
Zapadu. Odličan korak naprijed se, na primjer, desio u Velikoj
Britaniji u obuci imama. Muslimansko Vijeće Britanije i Islamska
fondacija su organizirale izvrsne seminare obuke imama. Moramo raditi
zajedno, jedni sa drugima, kako bi pripremili imame prije nego se upute
u inozemstvo. Mi moramo gledati naprijed, u budućnost, te kao muslimani
ne smijemo čekati kako bismo slijedili druge, ili se zadovoljiti
dnevnim zadaćama koje su nam postavili i odredili nemuslimani. Umjesto
toga, trebamo početi educirati naše imame kako da najbolje služe i
pomažu zajednice muslimana, jer će na taj način najbolje služiti i
društvima u kojim žive.

S engleskog:
Abdulkadir Indžić