Vehbija Hodžić (1916-1977)

U predvečernjim časovima, 10. februara, 1977. godine, pronijela se čaršijom tužna vijest da je u 61. godini života na Ahiret  preselio Vehbija Hodžić. Preko cijele noći zvonili su telefoni i...

Islam na raskrsnici (1.dio)

Kada čovjek, putujući sa jednog mjesta na drugo, dođe do tačke gdje se razilaze mnogi putevi i ne zna koji put vodi tamo gdje on želi, mi tada kažemo da je on na raskrsnici. Isto se može reći za...

Okovi i Tespih u ruci

Haris Plojović, mladi pjesnik i ljekar iz Novog Pazara, osnovno i srednje obrazovanje završio je u rodnom gradu, a Medicinski fakultet u Beogradu. Svoje pjesme objavljivao je u časopisima Eckerman i...

Nije sve tragično kao što se čini

Bit će slučajeva kada će se (berektom dove) i sama realnost mijenjati u vašu korist. To su momenti kada ste Allahu bliski, kada On odluči da vam dadne šta god želite. Problem sa nama je što...

Putovanje miruhom srca

Medina ima baška srce, a ono  se zove Džennetska bašča - Reuda. Čitava komplicirana procedura podsjeća da je ulazak u Džennet samo za strpljive. Korak po korak, prolaz po prolaz zakoračismo...

Ideal sreće (2.dio)

Kada bi Muhammed s.a.v.s. pozivao nekoga u islam, nikada ga ne bi ostavljao u nedoumici, da permutuje, odnosno „brka“ pojmove o islamu i vjeri, niti da to spoznaje onako kako on to lično misli i...

Preglasna tužilačka tišina

U svojstvu izvršnog direktora Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava i sloboda, 13. novembra prethodne godine, uljudnim pismom, obratio sam se gospodi: Tatjani Begović - v.d....

Zima je proljeće vjernika

Ibn Mesud r.a. je govorio: “Merhaba ti, o zimo! U njoj se spušta berićet/blagoslov; noći su duge, pa se može klanjati; a dani su kratki, pa se može postiti.”   Allah dž.š. je ljudima...