Musafir u bošnjačkoj tradiciji

“Musliman kod muslimana ima šest prava.“ „Koja su to prava, Allahov Poslaniče” – upitaše. On reče: „Kada ga sretneš da ga poselamiš, kada te pozove da mu se odazoveš, kada od tebe...

DNK testovi

Mnogo je kompanija koje pružaju DNK testove, neke posjeduju vlastiti laboratorij, većina ne. Neki će pružaoci usluga poslati vaš uzorak u Novi Meksiko ili u SAD na obradu, dok drugi obrađuju u...

Sunneti i adabi namaza

Izvodi iz knjige „Pitanja i odgovori o namazu“Prenosi se od Alije, radijallahu anhu, da je rekao: “Sunnet je staviti ruku na ruku u namazu ispod pupka.” (Ahmed i Ebu Davud) Prenosi se od Vaila ibn...

Tebi što stojiš kraj kabura mog

“Kada nekom od njih smrt dođe, on uzvikne: “Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!” (El-Mu’minun, 99-100) Da li si ikada razmišljao o trenutku kada će te...

Utjecaj grijeha na stanje u društvu

Omer r.a. je rekao: “Naređujem vam bogobojaznost i naređujem vam strožije čuvanje od grijeha nego od neprijatelja.”   Hvala Allahu dž.š. na blagodatima dini-islama i na blagodatima...

NU’MAN IBN SABIT EBU HANIFA

METODOLOGIJA U TUMAČENJU HADISA (I DIO) Za života ashaba pojavile su se različite tendencije u tumačenju hadisa. Dok su neki ashabi bili privrženiji slovu hadisa, drugi su nastojali postupati u...

Etika i moral

Odgoj u užem značenju upravljen je na izgrađivanje i oblikovanje ličnosti i karaktera, na ostvarivanje onih pozitivnih ljudskih osobina zbog kojih poštujemo određene osobe   Arapska riječ...