Sabor Islamske zajednice u Srbiji

Adresa:
Ul. Gradska 1, 36300 Novi Pazar, Srbija

Telefoni:
– Centrala: +381 20 315 452
– Sekretarijat: 020 331 620, fax: 020 331 622

E-mail:

sekretar@mesihat.org