SAMIR ŠKRIJELJ – generalni sekretar Mešihata Islamske zajednice u Srbiji

Rođen je 17.03.1964. godine u Novom Pazaru od oca Selima i majke Nadžije. Osnovnu školu „Bratstvo“ i srednju Ekonomsku školu „Vladimir Perić Valter“ završio je u rodnom gradu. Nakon odsluženja vojnog roka u Skoplju i Kumanovu, upisao je Ekonomski fakultet u Sarajevu na kojem je diplomirao 1990. godine. Odmah nakon studija zaposlio se u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Novom Pazaru gdje je tri godine radio kao profesor ekonomskih predmeta.

Osnivanjem Mešihata Islamske zajednice Sandžaka oktobra 1993. godine prešao je u ovu vjersku instituciju gdje je punih dvadeset godina obavljao funkciju sekretara Mešihata i šefa kabineta muftije Muamer ef. Zukorlića. Izborom muftije dr. Mevlud ef. Dudića za predsjednika Mešihata IZ-e u Srbiji 2014. godine imenovan je za generalnog sekretara Mešihata.

Nakon osnivanja Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru 2002. godine, uporedo sa pomenutim funkcijama u Mešihatu, pet godina honorarno je radio kao asistent na Departmanu za ekonomiju na predmetu Poslovna statistika. Od 2004. godine bio je član Vladine komisije za prikupljanje podataka o imovini oduzetoj crkvama i vjerskim zajednicama.

Predsjednik je Disciplinskog vijeća i Centralne izborne komisije Mešihata. Član je Gradske izborne komisije Novog Pazara. Također, bio je član Upravnog odbora Medrese „Gazi Isa-beg“ i Savjeta Internacionalnog univerziteta. Lektor je „Glasa islama“ od njegovog prvog broja, kao i mnogih štampanih i elektronskih izdanja Islamske zajednice.

Oženjen je i otac troje djece.