Medžlisi su organizacione jedinice Islamske zajednice koji obuhvataju, po pravilu, najmanje pet džemata povezanih u cjelinu, sa izuzetkom medžlisa na području Muftijstva beogradsko-novosadskog sa manjim brojem džemata. Organi medžlisa su: Skupština medžlisa koju čine izabrani zastupnici džemata i Odbor medžlisa kao izvršni organ na čelu sa predsjednikom Odbora medžlisa, čiji je član i glavni imam po položaju.