Okovi i Tespih u ruci

Haris Plojović, mladi pjesnik i ljekar iz Novog Pazara, osnovno i srednje obrazovanje završio je u rodnom gradu, a Medicinski fakultet u Beogradu. Svoje pjesme objavljivao je u časopisima Eckerman i...

Nije sve tragično kao što se čini

Bit će slučajeva kada će se (berektom dove) i sama realnost mijenjati u vašu korist. To su momenti kada ste Allahu bliski, kada On odluči da vam dadne šta god želite. Problem sa nama je što...

Putovanje miruhom srca

Medina ima baška srce, a ono  se zove Džennetska bašča - Reuda. Čitava komplicirana procedura podsjeća da je ulazak u Džennet samo za strpljive. Korak po korak, prolaz po prolaz zakoračismo...

Ideal sreće (2.dio)

Kada bi Muhammed s.a.v.s. pozivao nekoga u islam, nikada ga ne bi ostavljao u nedoumici, da permutuje, odnosno „brka“ pojmove o islamu i vjeri, niti da to spoznaje onako kako on to lično misli i...

Preglasna tužilačka tišina

U svojstvu izvršnog direktora Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava i sloboda, 13. novembra prethodne godine, uljudnim pismom, obratio sam se gospodi: Tatjani Begović - v.d....

Zima je proljeće vjernika

Ibn Mesud r.a. je govorio: “Merhaba ti, o zimo! U njoj se spušta berićet/blagoslov; noći su duge, pa se može klanjati; a dani su kratki, pa se može postiti.”   Allah dž.š. je ljudima...