Na čelu Pravne službe Mešihata nalazi se adipl. pravnik Fahir
Hamzagić.