Džemati su osnovne organizacione jedinice Islamske zajednice i čini ih, po pravilu, najmanje 100 muslimanskih domaćinstava koja žive na jednom području, sa izuzetkom medžlisa na području Muftijstva beogradsko-novosadskog sa manjim brojem domaćinstava. Organi džemata su Skupština džemata koju čine članovi tog džemata i Džematski odbor na čelu sa predsjednikom, čiji je član i džematski imam po položaju.