Najfrekventnija i sa najširim spektrom poslova u Mešihatu je
Administrativna služba koju od samog osnivanja vodi sekretar Mešihata i šef
kabineta predsjednika Mešihata Samir Škrijelj.

Ova služba ima organizacionu i koordinacijsku ulogu sa
drugim ustanovama, službama i udruženjima.

Osim redovnih izvještaja o aktivnostima Mešihata, kao što su:
ramazanske aktivnosti, akcija prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra, organizacija
hadža, kurbanska akcija i akcija prikupljanja kurbanskih koža, Mešihat
dostavlja i izvještaje o radu višim organima Islamske zajednice, kao što je
Sabor IZ-e u Srbiji i Rijaset IZ-e u BiH.

Administrativna služba je neizbježna karika u koordinaciji
sa drugim službama u procesu organizovanja ramazanskih aktivnosti, hadža, kurbanske
akcije, prikupljanja kurbanskih koža i drugih aktivnosti. Ona je često spona
izmeðu izvršioca usluga i organizatora akcije, ili krajnjih korisnika rezultata
akcije.