Biografija muftije dr. Mevlud-ef. Dudića, predsjednika Mešihata IZ-e u Srbiji

Muftija prof. dr. Mevlud ef. Dudić rođen je 21.07.1966. godine u selu Biohane, općina Tutin, od oca Huseina i majke Muške, kao drugo po redu od šestoro djece.

Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a srednju Alaudin medresu u Prištini od 1981. do 1985. godine sa odličnim uspjehom, nakon čega upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (tadašnji Islamsko-teološki fakultet) koji studira od 1985. do 1989. godine.

Nakon toga odlazi na odsluženje vojnog roka u Mostaru u trajanju od jedne godine.

Godine 1991. Vrhovno starješinstvo Islamske zajednice šalje ga na jednosemestralno usavršavanje u poznatom Univerzitetu Al-Azhar u Kairu.

Godine 2001. odlazi u SAD u Virdžiniju na naučno usavršavanje u oblasti „nenasilnog rješavanja sukoba“, a 2008. godine u Njujork, Vašington, Teksas i Čikago u oblasti „kako biti uspješan lider“.

Magistrirao je na Internacionalnom univerzitetu 2005. godine na temu „Historijat i razvoj Gazi Isa-begove medrese u Novom Pazaru“, a doktorirao 2007. na temu „Uloga sibjan mekteba u očuvanju islama u Sandžaku“.

Profesionalnu karijeru započinje u Odboru Islamske zajednice Tutin 1991. godine na poslovima vaiza, imama i hatiba, da bi honorarno bio angažovan u Medresi Novom Pazaru 1992. godine gdje je predavao grupu vjerskih predmeta: kiraet, fikh, akaid, hadis i imamet.

Od 1994. godine u potpunosti je prešao na rad u Medresi kada je i imenovan za njenog direktora na čijem čelu je ostao do 2006., tj. punih 12 godina.

Godine 2006. imenovan je za dekana Fakulteta za islamske studije, a 2008. za rektora Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru na čijem čelu je bio u dva mandata, tj. do 2014.

Iste godine u januaru mjesecu izabran je za predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.

Od 1990. do 1993. godine bio je član Sabora Islamske zajednice za Kosovo, Srbiju i Vojvodinu, sve do osnivanja Mešihata Islamske zajednice Sandžaka 1993. godine.

Od 1996. do 2014. godine bio je član Sabora IZ-e u Bosni i Hercegovini, a od 2010. do 2014. i potpredsjednik Sabora.

U dva mandata bio je zamjenik predsjednika Mešihata.

Od 2001. do 2009. godine bio je član Vladine komisije za uvođenje i sprovođenje vjeronauke u obrazovnom sistemu Srbije, nakon čega je smijenjen.

Godine 2010. izabran je za predsjednika Bošnjačke kulturne zajednice, a iste godine za predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Član je Senata Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti od njenog osnivanja 2011. godine, kao i Svjetskog bošnjačkog kongresa od 2012. godine.

Član je Izvršnog vijeća Islamske svjetske lige – Rabita od 2014. u Meki, Svjetske unije islamskih učenjaka od 2015. godine u Abu Dabiju, Svjetskog vrhovnog vijćea za Fetve u Kairu, Vijeća za fetve UAE u Abu Dabiju, Unije svjetskih islamskih učenjaka u Dohi,  stručni je konsultant Međunarodne akademije fikha u Džedi od 2022. i član Međunarodnog muslimanskog foruma.

Uvršten je u 500 najuticajnijih muslimana na svijetu za 2023. godinu.

Član je Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Dobitnik je brojnih priznanja u zemlji i inostranstvu.

Napisao je na desetine radova objavljenih u domaćim i svjetskim renomiranim časopisima.

Održao je na stotine tribina i predavanja u zemlji i inostranstvu.

Obišao je sve bošnjačke džemate u Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj, Luxemburgu i Njujorku.

Predaje na Fakultetu za islamske studije i redovan je profesor iz oblasti da've i komunikologije na osnovnim i doktorskim studijama.

Govori arapski, engleski i albanski jezik.

Oženjen je i otac četvoro djece – dvije kćerke i dva sina.