Mešihat Islamske zajednice u Srbiji

Adresa: Ul. Gradska 1, 36300 Novi Pazar, Srbija

Telefon – Centrala: +381 20 315 452

  • Sekretarijat: 020 331 620, fax: 020 331 622
  • Vjersko-prosvjetna služba: vps@mesihat.org

e-mail: sekretar@mesihat.org

www.islamskazajednica.org

 

Fakultet za islamske studije

Adresa: Ul. Rifata Burdžovića br. 1, 36300Novi Pazar, Srbija

Telefon: +381 20 316 904

e-mail: sekretar@fis.edu.rs

 

Medresa “Gazi Isa-beg”

Adresa: Ul. Gradska 1, 36300 Novi Pazar, Srbija

Telefon: +381 20 311 770

e-mail: medresanp@gmail.com

www.medresa.edu.rs

 

Dječiji Mekteb “Rewda”

Adresa: Ul. 1. maj 70/b (Dvorište Altun-alem džamije), 36300 Novi Pazar, Srbija

Telefon: +381 20 317 726

 

Izdavačka djelatnost „El-Kelimeh“

Adresa: Ul. 1. maj 70/b (Dvorište Altun-alem džamije), 36300 Novi Pazar, Srbija

Telefon: +381 20 334 020

e-mail: kelimeh@gmail.com

www.kelimeh.com

 

Media centar

Adresa: Ul. Gradska 1, 36300 Novi Pazar, Srbija

Telefon/fax: +381 20 337 270

e-mail: redakcija@glas-islama.com

www.glas-islama.com