Mešihat Islamske zajednice osnovan je za područje Sandžaka na Konstituirajućem Saboru 30. oktobra 1993. godine, a na Objediniteljskom Saboru 27. marta 2007. godine preimenovan je u Mešihat Islamske zajednice u Srbiji sa četiri muftijastva.

Mešihat je najviši vjerski i administrativni organ Islamske zajednice. Sastoji se od predsjednika i 14 članova. Predsjednik Mešihata od januara 2014. godine je muftija dr. Mevlud ef. Dudić, koji je ovu funkciju preuzeo od muftije Muamer ef. Zukorlića koji je bio na čelu Mešihata od njegovog osnivanja. Područje djelovanja Mešihata je: organizacija vjerskog života, mearifski poslovi, izgradnja i održavanje objekata Islamske zajednice, saradnja sa islamskim organizacijama i ustanovama u svijetu, administrativno-pravni poslovi, privredno-finansijski poslovi i organizacija i rad organa i ustanova Islamske zajednice u dijaspori.