Sabor je najviši predstavnički i zakonodavni organ Islamske zajednice. Čine ga predstavnici svih medžlisa po muftijstvima i ima 52 člana. Područje djelovanja Sabora je: donosi Ustav Islamske zajednice i druge opće propise, raspravlja i odlučuje o svim poslovima Islamske zajednice, određuje smjernice za sve organe Islamske zajednice, učestvuje u izboru predsjednika Mešihata u izbornom tijelu, bira i razrješava članove Mešihata, imenuje i razrješava muftije, osniva ustanove i institucije Islamske zajednice i donosi propise o njihovom radu, donosi finansijski plan i odobrava završni račun Mešihata, donosi propise o upravljanju vakufima, razmatra i odobrava izvještaj Mešihata o njegovom radu, imenuje stalne i povremene komisije, imenuje disciplinsko vijeće.