Visoki predstavnici Rabite u posjeti Mešihatu

Sredinom jula mjeseca ove godine u dvodnevnoj posjeti Islamskoj zajednici, Muftijstvu sandžačkom, boravila je tročlana delegacija Svjetske organizacije za učenje Kur’ana napamet, koja djeluje u okviru Islamske svjetske lige – Rabite sa sjedištem u Džedi, Saudijska Arabija. 

Sredinom
jula mjeseca ove godine u dvodnevnoj posjeti Islamskoj zajednici,
Muftijstvu sandžačkom, boravila je tročlana delegacija Svjetske
organizacije za učenje Kur’ana napamet, koja djeluje u okviru Islamske
svjetske lige – Rabite sa sjedištem u Džedi, Saudijska Arabija.

Delegaciju je predvodio g-din Zeid Kaid Muhamed, a glavni cilj njihove
posjete bila je podrška osnivanju Škole hifza u Novom Pazaru.
Tim povodom, pomenutu delegaciju je u četvrtak 19. jula primio glavni
muftija Muamer-ef. Zukorlić gdje je tom prilikom dogovorena realizacija
ovog značajnog projekta, koji bi trebao da zaživi nakon ramazana
mjeseca ove godine.
Obzirom da je tradicija hifza Kur’ana u Sandžaku zadnjih decenija skoro
prekinuta, a imajući u vidu sve veće interesovanje i potrebu mladih
naraštaja za učenjem Allahove dž.š. knjige napamet, Mešihat je prije
dvije godine pokrenuo inicijativu za otvaranje škole ovog tipa u
Sandžaku, što je prihavaćeno od strane predstavnika ove organizacije,
zaduženih za implementaciju projekta.
Slijedi potpisivanje ugovora o saradnji, a nakon toga adaptacija
postojećeg objekta u haremu Bor džamije u kojem će biti smještena Škola
hifza, čije osnivanje i rad će pomoći ova islamska organizacija.
S.Š.