Akcija čišćenja vakufskog zemljišta kod Bolnice


U subotu, 11.08.2007. godine Mešihat
Islamske zajednice je organizovao akciju čišćenja vakufskog zemljišta kod Zdravstvenog
centra koje se do skoro nalazilo u haotičnom i nečistom stanju. Na ovoj parceli,
koja je nacionalizovana 1974. godine, a odskora ponovo vlasništvo Islamske
zajednice, nalazila se velika deponija smeća i otpada, koji je na tom mjestu
odbacivan dug niz godina, ponajviše iz Bolnice, a i sa drugih, okolnih mjesta.

Na čelu sa direktorom Medrese Nedžad-ef.
Hasanovićem i šefom graðevinske službe Mešihata Nedžadom Šaćirovićem, a uz
podršku zaposlenih u Mešihatu i ostalih vjernika, ova parcela je očišćena u
potpunosti. Ovo imanje, čija veličina dostiže skoro dva hektara, ograðena je. Meðutim,
obzirom da kroz ovu parcelu prolazi put koji se već duže vrijeme koristi, nije
u potpunosti zatvorena. Dakle, ovim putem apelujemo na sve one koji koriste taj
put da čuvaju čistoću ove parcele.

Ova akcija je primjer svim graðanima Novog
Pazara kako trebaju odžavati svoja dvorišta i imanja. Organizujmo što više
ovajkvih akcija, da bi naš grad bio čistiji.


 

Salahudin FETIÆ