Novi kadrovi u medresi


Muhamed Demirović
iz Ribarića roðen je 1978. g. upisao je Islamski fakultet 1996. g. na univerzitetu „Džinan“ u Libanu. Fakultet je završio 2001. g. visokim ocjenama. Poslije fakulteta nastavlja školovanje kroz postdiplomske studije. Magistarski rad iz oblasti komparativnog fikha Muhamed Demirović je odbranio ove godine. Odmah nakon završetka studija počeo je raditi kao imam u Novom Pazaru.
U Medresi „Gazi Isa-beg“ predavaće fikh prvom i drugom razredu u odjeljenju muške Medrese u Novom Pazaru.

 
Ihsan Eminović roðen je u selu Radohovce kod Tutina 1977. g. Završio je medresu
1996. g. u Novom Pazaru. Šerijatsko pravo završio je na Al-Azharu 2004. g. a
zatim je upisao i postdiplomske studije na Otvorenom američkom univerzitetu za
islamske i arapske studije. Prošle godine počeo je raditi kao imam u džamiji
Kuru češme. Ove školske godine predavaće fikh trećoj i četvrtoj godini u
isturenom odjeljenju Medrese „Gazi Isa-beg“ u Rožajama.
 
Nazarova Tahmina roðena 1980. godine u gradu Dušanbe (Tadžakistan). Osnovnu
i srednju školu završila je u svom rodnom mjestu. U Egipat je otputovala sa
svojom porodicom 1994. gdje se upisuje na Al-Azhar. Godine 2006. završava
odsjek za Šerijatsko pravo.

Uporedo sa studijama na Al-Azharu učila je i kiraete i uzela diplomu da
može da podučava i daje sened (idžazu) za deset kiraeta. Učila je pred poznatim
šejhovima sa Azharovog koledža za kiraete od kojih su: šejh Abdulhakim ibn
Abdurrazik Fuli, Amel bint Fethi bin Gazi bin Šaban i Ifet bint Abdulhamid bint
Hattab. Predaje kiraet u Ženskoj medresi u Novom Pazaru.

Almasa Lukač
roðena 1985. g. u Rožajama. Osnovnu školu završila u Rožajama. Srednju školu,
Gimnaziju “30 septembar” je završila 2003 godine.

Bosanski/srpski
jezik i knjizevnost upisala je 2003/04. godine na Internacionalnom Univerzitetu
u Novom Pazaru.

Završava je
studije 2007. godine kao najbolji student na grupi. Trenutno radi u gimnaziji
“30 septembar”, kao profesor srpskog jezika. Od ove godine angažovana je u
isturenom odjeljenju Medrese "Gazi Isa-beg" u Rožajam na mjestu
profesroa Bosanskoga jezika gdje će predavat prvoj i drugoj godini.