Spoj mladosti i starosti


Da je islam vjera koju čovjek može i treba
tokom cijelog svog života upoznavati i jačati svoj iman, dokazala je brojna
grupa polaznika mekteba Nikšić džamije. Oni su znanja o svojoj vjeri sticali i
produbljivali pred imamom Nedžad-ef. Mehmedovićem, a uspjeh su ovjerili i
visokom ocjenom ocijenili članovi komisije Medžlisa IZ-e u Novom Pazaru.

Mlaði polaznici (uglavnom djeca predškolskog
uzrasta) položili su I stupanj vjerske pouke, oni nešto stariji II stupanj, a najveći
broj polaznika položio je IV stupanj, pokazavši izuzetno poznavanje tedžvida i
učenja Kur'ana, te historije islama i ostalog, programom predviðenog, gradiva.

Posebnu čar čini to što je Nedžad-efendija uspio
da okupi veliki broj djece, omladine, starijih žena, pripadnika drugih džemata,
koji su umjeli da izaberu pravog poučavatelja vjere. Rijedak je slučaj da se danas,
na bilo kom mjestu, vide mladi zajedno sa starima, daroviti sa onima koji su
slabijih umnih sposobnosti, marljivi sa razmaženima, bogati sa siromašnima, a u
ovoj džamiji je, po riječima poštovanog efendije, tako oduvijek bilo. Zašto je
to tako? Zato što su svi oni imali i imaju jedan isti cilj, spoznaju Uzvišenog
Allaha dž.š. i upoznavanje veličanstvene vjere islama.

Iz godine u godinu, efendija ima sve više
polaznika i svakoga od njih toplo primi, ocijeni njihove sposobnostii, domete i
uskladi časove vjerske pouke sa njihovim dodatnim obavezama (školskim,
porodičnim, kućnim…)

Prošle godine, 6. avgusta, kod efendije Mehmedovića
dobio je diplomu 21 polaznik, a od toga, hatmu je završilo njih 14-oro. Prvi
stupanj položili su: Kadira Dolovac i Hamza Mehmedović. Drugi stupanj: Ilma
Bećirović, Fazila Krkmišević, Ilda Spahović, Rijad Halitović i Rejhan
Halitović. Hatmu su toga dana završili: Hadija Tahirović, Enisa Kundaković,
Mirsada Ljajić, Ismeta Hadžić, Suada Čmajčanin, Jasmina Čmajčanin sa dvijema
ćerkama Dženanom i Dženisom, Ajla Kladničanin, Semra Beširović, Selmina Džemić,
Mehdija Bejtić, Muamer Numanović, Ismet Ramović.

Činilo se da je to bio vrhunac i da je uloženi
trud iscrpio Nedžad-efendiju, ali njegov entuzijazam, iskren nijet, jaka volja
polaznika i zajednički trud i ove godine su bili razlog uspjeha.

U ponedjeljak, 20. avgusta ove godine, završni
ispit su pološili: prvi stupanj – Dazdarević Adis, Šaćirović Rejhana, Kučević
Adnan, Ramović Altuna, Kučević Emir, Ramović Edina. Drugi stupanj – Kozić
Elvedin, a četvrti stupanj – Radetinac Sabaheta, Mehmedović Ismeta, Dolovac
Belkisa, Korać Ajsela, Sulejmanović Indira, Crnišanin Binela, Duraković Aida,
Kozić Sena, Krkmišević Fazila, Brničanin Džemila, Dolovac Velida.

Sve ovo se dešavalo u džamiji prepunoj omladine, presretnih roditelja,
rodbine uspješnih mekteblija u svečanoj atmosferi pred članovima komisije: Mustafom-ef.
Fetićem i Harun-ef. Demirovićem

Svi oni koji su bili prisutni, a nisu položili
hatmu, poželjeli su da i oni budu na mjestu sretnih svršenika, a oni koji su
imali položenu hatmu dobili su podstrek da i dalje bogate i jačaju svoj iman.

Ovakvi dogaðaji su ujedno i poziv našoj omladini, roditeljima,
djedovima, nanama, našim učiteljima, profesorima, da dugo potiskivanu ljubav
prema svojoj vjeri sada aktiviraju, jer nikada nije ni rano, a ni kasno
odazvati se Allahovom dž.š. pozivu.

Upućujemo čestitke imamu Nedžad-ef.
Mehmedoviću, svim svršenicima mektebske pouke i savjesnim roditeljima, koji su
ispunili Allahov dž.š. emanet da djecu treba vaspitavati u duhu islama jer su
oni nosioci naše vjere u budućnosti.

Dragog Allaha dž.š. molimo da nam podari snage
i umijeća da mlade naraštaje vaspitavamo onako kako će On biti zadovoljan.

Piše: Mr. Mirsada
Zukorlić-Ljajić