Ramazan – mjesec posta i radosti dr. Senad-ef. Agić

Svrha posta u ramazanu je da se odazovemo Allahovoj naredbi kako bismo
posteći, tj. suzdržavajući se od jela, pića, pušenja i drugih čulnih
uživanja zaslužili Njegovo zadovoljstvo i tako sebi priuštili veliku
radost. Ko ne posti nikada neće znati šta je prava strpljivost, snaga
volje i pravi uspjeh. 

Samo postom možemo osjetiti kako je
jadnicima koji su, zbog nedostatka hrane, prisiljeni da poste i dan i
noć. Samo postačevo srce može osjetiti pravo i istinsko suosjećanje sa
takvima i potom, pri kraju ramazana, odriješiti kesu i udijeliti, opet
samo radi Allahova dž.š. zadovoljstva (rizaluk). Slobodno možemo kazati
da, kada bi svi ljudi postili, ne bi na zemlji bilo gladnih. Sit gladnu
ne vjeruje, davno je naš narod kazao. Posti pa ćeš saznati šta znači
glad i žeð, prazan stomak, ali puno i otvoreno srce.

Upravo zbog
ovih pozitivnih karakteristika posta, post je bio objavljivan i svim
ranijim poslanicima i njihovim narodima. Post je, dakle, univerzalan:

   “O vjernici, propisuje Vam se post, koji je bio propisivan narodima
koji su Vam prethodili, da biste istinsku bogobojaznost stekli.
Odreðeni broj dana.” (Krava, 183-184)

 

U Mekki borba protiv neprijatelja, u Medini post (mali i veliki džihad)

Islam
propisuje različite obredoslovne forme. Različite forme namjenjene su
liječenju različitih duhovnih slabosti. Ove duhovne slabosti se
javljaju posebno onda kada živimo u zdravlju i potpunom rahatluku. U
mekanskom periodu muslimani nisu imali priliku da osjete duhovne
slabosti, jer im to prilike nisu dozvoljavale. Preseljenjem u Medinu,
kada se standard života znatno popravio, počela su srca obolijevati od
raznih duhovnih bolesti. Tada je post propisan – kao lijek.

Ali,
post, kako nas uči suvremena medicina, nije efikasan samo za duhovne
bolesti. Post se pokazao kao liječnik koji operira bez noža. Dugačka je
lista bolesti koje islamski post uspješno liječi.

Treba imati
na umu da velika mudrost leži i u tome da je post propisan samo
“odreðeni broj dana” u godini. Kada bismo postili tokom čitave godine,
rezultati ne bi bili tako dobri, možda bismo čak i oslabili. To je
slično sa većinom lijekova koje uzimamo duže vrijeme. Čim organizam
postane imun na odreðeni lijek, on više ne pomaže. Upravo zbog ovog
razloga, Poslanik a.s. svojim ashabima nije dozvoljavao da poste tokom
cijele godine.

Svi članovi Muslimanskoga Ummeta moraju postiti
u isto vrijeme. Tako se svakom postaču, kada zna da sva njegova braća i
sestre u svijetu takoðer poste, omogućuje da ovu dužnost lakše izvrši.
Ovaj osjećaj pripadnosti Ummetu i osjećaj zajedništva našoj duhovnoj
predanosti daje dodatnu slast i okus. Prvog dana ramazana mnogi naši
Bošnjaci iz dijaspore pozivaju svoje u Bosni da provjere jesu li i oni
zapostili i obratno.   

Još se jedna važna odlika ramazana mora
istaći. Ramazan je deveti mjesec lunarnoga, muslimanskog kalendara,
koji se računa prema mjesecu a ne prema suncu. To znači da svake godine
svoj post započinjemo 10 ili 11 dana ranije. Na taj način svaki dan u
godini biva počašćen postom. To nam istodobno omogućuje da ne moramo
postiti uvijek samo ljeti ili zimi, već tokom čitave godine.

Post – najadekvatnija forma približavanja Bogu

Vrlo je teško vjerovati u Allaha onako kako Njemu
dolikuje (Ma Kaderullahe Hakka Kadrih). Još je teže obredima iskazati
istinsku zahvalnost onako kako Njemu dolikuje. Zato je post
najadekvatniji način približavanja Allahu dž.š. Nije slučajno Muhammed
a.s. baš u ramazanu dobio Prvu objavu. Musa a.s. je na Sinaju pred
dobijanje Tevrata postio 40 dana i noći. I Isa a.s. je postio
iščekujući objavu Indžila. Post je jedna od Allahovih dž.š. osobina,
koju mi tokom ramazana oponašamo. Zato Allah dž.š. upravo za vrijeme
posta otvara širom vrata Svoje milosti (rahmet), oprosta (magfiret) i
oslobaðanja od paklene vatre (‘itqun minen nar).

Naravno,
prosvijetljeni postači neće postiti samo svojim stomacima. Tada bi post
bio sveden na puko gladovanje i žednjenje. Oni  će postiti i svojim
jezicima (neće lagati), svojim očima (neće gledati u haram), svojim
ušima (neće slušati haram), svojim rukama (neće prihvaćati za haram),
pa čak i svojim mislima tj. cijelim svojim bićem. Poslanik a.s. nas
upozorava: “Ko ne ostavi ružan govor i loše djelo, Allahu ne treba
njegovo gladovanje i žednjenje.” (Buhari)

Da bismo upotpunili
sve zahtjeve ramazana, potrebno je još i ustrajavati u redovnom
klanjanju pet dnevnih namaza, ustajati na sehur, klanjati teravije,
učiti svakodnevno Kur’an, činiti zikir, udjeljivati sadaku, odazivati
se na iftar, kao i prireðivati iftar i sl. Allah će procjenjivati naša
djela. Najbolje vrijeme smatraće se ono koje budemo posvetili Njemu.
Poslanik je kazao da “kada vjernik preseli na Bolji svijet, namaz će mu
biti nad glavom, sadaka na desnoj, a post na lijevoj strani.”

Život
koji se provede besciljno, tj. život koji ne odgovori na Stvoriteljeva
očekivanja, izgledaće kao fata morgana (opsjena, varka) na pustinjskoj
žezi.

Ramazan kao inspirator

Jedan od najvećih i najuticajnih umova današnjice Seyyed Hossein Nasr je u jednom svom eseju rekao slijedeće:

“Bez elementa samoprijegora i asketizma ni jedna religija, pa prema tome, ni kultura nisu mogući.”

Iz
ove misli proizlazi da koji god čovjek želi da zadrži dobru čulnu
percepciju, on se povremeno mora povlačiti iz punine života kako bi
svojim čulima omogućio potreban odmor. Jedna mudra izreka veli da
“prazan prostor u točku čini točak.” “Prazan prostor kjabe čini kjabu,”
vele alimi.  A prazan stomak otvara i oslobaða prostor duhovnom uzletu.
Još kada se ostvaruje islamskim postom i drugim preporučenim vrstama
ibadeta koje prakticiramo za vrijeme ramazana, onda je uspjeh
zagarantovan.

Postiti znači izabrati Božiju stranu i kazati
svojim čulima i materijalnim izazovima NE u ime višeg cilja – u ime
novog duhovnog raðanja, snažnoga duhovnog uzleta ka Svevišnjem. Eto,
zašto je naš dragi poslanik a.s. toliko volio post – ništa nije
njegovoj duši osiguravalo izvor energije i inspiracije tokom čitave
godine sve do slijedećeg ramazana, kao ramazanski post.

Hazreti
Lukman je ovako savjetovao svoga sina: “Kad Ti je stomak pun,
inteligencija Ti spava i zaboravlja na mudrost, a udovi Ti postaju
lijeni za ibadet.”

Hazreti Aiša, majka pravovjernih je
savjetovala: “Pokušajte otvoriti vrata duhovnoga svijeta (melekuut).”
Upitali su, kako? “Putem gladovanja i žednjenja.”

Da
zaključimo. Učinimo maksimum da ramazan što bolje iskoristimo kako
bismo na Ahiretu imali post i druge ibadete kao svjedoke u našu korist.
Nismo sigurni da će nam se dogodine pružiti prilika da dočekamo radosti
ramazana, jer smrt može doći iznenada. A vrijeme ramazansko je toliko
blagoslovljeno da je Poslanik a.s. govorio “da znate kakve se čari
kriju u ramazanu, poželjeli biste da traje čitavu godinu.”

Ramazan mubarek!

 

 

(www.preporod.com,
Monday, 30 October 2006)