Objavljeno reagovanje u listu “Pravda”

Image

Nakon objavljenog posljednjeg dijela blasfemičnog feljtona o islamu dnevni list "Pravda" objavio je reagovanje Vakufsko-mearifske službe Mešihata Islamske zajednice u Srbiji (http://www.islamskazajednica.org/content/view/442/743/).