UNHCR i USAID će pomagati socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u Sandžaku

Zamjenik predsjednika Mešihata i dekan Fakulteta za islamske studije dr. Mevlud Dudić i potpredsjendik Mešihata i muftija novosadski Rešad-ef. Plojović primili su predstavnike UNHCR-a i USAID-a koji su posjetili Novi Pazar. Predstavnici ovih meðunarodnih organizacija vrše istraživanja u Sandžaku kako bi dobili pravu sliku o potrebama izbjeglih i raseljenih lica, kao i socijalno ugroženog stanovništva. UNHCR i USAID žele sadaradnju sa svim faktorima na ovom prostoru.
Dr. Mevlud Dudić je u izjavi za medije rekao da bi sreća bila da nema ljudi kojima je potrebna humanitarna pomoć i da nemamo potrebe da nas obilaze humanitarne organizacije, ali, na žalost, stvarnost je drugačija. „Islamska zajednica je spremna da pomogne, u skladu sa svojim mogućnostima, kroz rad Islamske humanitarne organizacije IHO i kroz druge oblike saradnje“, naglasio je dr. Dudić.
Refik SADIKOVIÆ