Sačuvajmo mir u Sandžaku!

saopštenje povodom graðanske akcije –

Nedavna dešavanja u Sandžaku pokazala su da haos potiče iz
istog centra – Vlade i bezbednosnih službi države Srbije, po receptu režima Slobodana
Miloševića. Nažalost, legalizam Vojislava Koštunice je nastavak te iste
politike.

To je kontinuitet narušavanja mira, bilo putem meðu-etničkih
sukoba, ili unutar iste etničke i verske zajednice. Rastućom zloupotrebom
religije i verskih osećanja u političke svrhe narušava se ustavni princip
sekularne države, odnosno odvojenost verskih zajednica i države.

Cilj ovakve proizvodnje haosa je:

• da se spreče demokratski procesi

• da se negiraju graðanske vrednosti

• da se žene isključe iz javnog života i vrate u
srednjevekovni mrak

• da se spreči solidarnost meðu osobama različite etničke i
verske pripadnosti.

Stvaranje nemira, haosa i nasilja je jedini način održavanja
na vlasti političke opcije za koju smo verovali da je nestala sa političke scene
Srbije padom režima Slobodana Miloševića. Ta politika je proizvela bezbrojne
nesreće i stradanja miliona ljudi. Meðu njima je i zločin nad 16 graðana
bošnjačke nacionalnosti u Sjeverinu, izvršen 22. oktobra 1992. godine.

Ovom graðanskom akcijom podržavamo, podstičemo i ohrabrujemo
slobodno misleće graðanke i graðane Sandžaka i cele Srbije da izaðu iz ćutanja,
apatije i osećaja bespomoćnosti. 

Æutanje neće nikoga zaštititi, graðanska solidarnost je
jača od mračnih i pogubnih politika.

Kao odgovorne graðanke i graðani nastavićemo da vršimo
pritisak na Vladu Srbije i službe kojima ona upravlja da prekinu sa stalnom
proizvodnjom nepoverenja, straha, mržnje i neprijatelja. 

Nastavićemo da se borimo za Srbiju graðanskih vrednosti!

Sećajući se zločina u Sjeverinu i izražavajući bojazan da se
zločini mogu nastaviti, organizujemo dana 22. oktobra 2007. mirovni skup i
protestnu šetnju u Novom Pazaru, u vremenu od 15:00 do 17:00 sati, pod
sloganom:

Sačuvajmo mir u Sandžaku!


Damad – Novi Pazar

Fond za humanitarno pravo – Beograd

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji – Beograd

Impuls – Tutin 

Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji – Beograd

Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM – Beograd

Urban-In – Novi Pazar

Žene u crnom – Beograd

 

Beograd, 16. oktobar 2007.