Ugljanin “ukida” Mešihat

Image

"Korpus delikti" da Ugljanin pokušava uspostaviti Islamsku zajednicu koja će biti pod njegovom direktnom kontrolom.

"Korpus delikti" da Ugljanin pokušava uspostaviti Islamsku zajednicu koja će biti pod njegovom direktnom kontrolom.

 
… a onda demantuje sebe (i kaze da je to glupost):