Dodjela indeksa brucošima Univerziteta

Danas je u Velikoj sali Internacionalnog
univerziteta u Novom Pazaru uprilicena dodela indeksa brucošima ove
visokoškolske ustanove. Prorektor, prof. dr Sait Kacapor je poželeo
dobrodošlicu studentima objašnjavajuci im koncepciju rada na
Univerzitetu. Studenti su upoznati sa nacinom studiranja, zvanjima koja
ce po završetku studija dobiti kao i sa mogucnošcu posdiplomskih
akademskih studija.

”Ovaj
Univerzitet se može pohvaliti primenom Bolonjske deklaracije, od samog
pocetka njegovog delovanja, kao i velikim brojem odseka i smerova. Cilj
nam je profilisanje mladih strucnjaka i intelektualaca koji ce biti
kljuc razvoja Sandžaka, u umetnickom, ekonomskom, kulturnom i drugim
podrucjima”, rekao je izmeðu ostalog prorektor.
Internacionalni
univerzitet u Novom Pazaru ovim svecanim cinom zvanicno je otpoceo
obrazovanje šeste generacije studenata, a sam broj od 400 upisanih
studenata govori o uspehu koji ova visokoškolska ustanova ostvaruje u
svom cilju.
Menadžer za informisanje
 
Elma Šabanović