Beograd igra na kartu podele meðu Bošnjacima

Beograd – Za destabilizaciju situacije u Sandžaku, podele meðu
bošnjačkim strankama i Islamskoj zajednici veliku odgovornost snose
vlasti Srbije, zaključila je većina učesnika panela "Sandžak: Posledice
represivne politike države", koji je u organizaciji Helsinškog odbora
za ljudska prava održan juče u beogradskom Medija centru.

Nije, meðutim, zanemarena ni odgovornost bošnjačkih političara i elite.

Predsednica Helsinškog odbora Sonja Biserko je u uvodnom izlaganju
navela da je tokom rata u Bosni, Sandžak bio deo srpskog ratnog
projekta, te su u regiji konstantno kršena prava Bošnjaka, a pogranična
područja etnički očišćena.

Ni posle petooktobarskih promena, nove demokratske vlasti nisu
podsticale političko konstituisanje bošnjačke zajednice već su "igrale"
na kartu njihove podele, upozorila je Biserko, koja smatra da je država
imala presudan uticaj i na podele unutar Islamske zajednice.

Pavel Domonji iz Helsinškog odbora podsetio je da status Sandžaka
nikada nije ozbiljno razmatran, da je posle 5. oktobra došlo do
"psihološkog rasterećenja" i da su se Bošnjaci uključili u državne
institucije, ali da zločini počinjeni nad sandžačkim Bošnjacima tokom
rata u BIH nisu rasvetljeni.

Abdiceva ”SRB-onomija” – Operacija ”Pauk” 1.dio