Politika: Opština nezakonito ruši u Novom Pazaru

Uprkos odobrenoj gradnji od nadležnog ministarstva, opštinska vlast porušila objekat Raifa Bejtulahovića.
Novi Pazar – Izvršitelji opštinske uprave juče pre podne
nasilno su izbacili iz objekta u izgradnji Raifa Bejtulahovića, njegove
roðake i prijatelje. Prekinuta je gradnja, Raifu nisu pomogla ni
opiranja ni upozorenja da će se živ spaliti…

– Nekoliko snažnih momaka nas je izvuklo sa sprata, istina, nisu nas
tukli, a mene su takoreći odneli preko ulice. Tamo su me preuzeli
policajci koji su me zatim priveli u policijsku upravu – objašnjava
nam, ne skrivajući suze, Raif Bejtulahović.
U meðuvremenu, buldožerista, maskiran „fantomkom“, pokrenuo je
mašinu i polusagraðeni objekat od oko 120 kvadrata sravnio sa zemljom.
Sve je uraðeno po naredbi novopazarske opštinske uprave, po svemu
sudeći nezakonito. Raif je još početkom maja dobio odobrenje za
rekonstrukciju i dogradnju poslovnog objekta u naselju „Stara čaršija“.
Dozvolu za gradnju dobio je svojevremeno od Ministarstva za kapitalne
investicije, jer se objekat nalazi u delu starog grada, koji je kao
„ambijentalna celina“ pod zaštitom države, i u urbanističkom pogledu
nije u nadležnosti opštinskih organa.
Tek što je počeo da gradi, uz svu legalnu dokumentaciju, neočekivano
mu je 24. septembra stiglo rešenje opštinske graðevinske inspekcije da
„objekat u roku od jednog sata poruši“. Odmah je na to rešenje uputio
žalbu odeljenju Ministarstva za infrastrukturu u Raškom okrugu, koje,
desetak dana kasnije, žalbu prihvata – i donosi rešenje o ukidanju
opštinske odluke o rušenju.
Opštinski inspektori, inače, nisu nadležni da obavljaju nadzor na
graðevinama i gradilištima u nadležnosti viših državnih organa. No, to
„revnosnu“ opštinsku inspekciju ne sprečava da istovetno rešenje o
hitnom rušenju, i to opet u roku od jednog sata (!), donese ponovo, 11.
oktobra. Koji dan kasnije, u postupak se upliće i lokalna skupština, o
tome na predlog opštinskog vrha raspravljaju odbornici i, uprkos
nenadležnosti, „presuðuju“ – objekat porušiti.
Na isti način kao i prethodno, reaguje Bejtulahović – opet upućuje
žalbu odeljenju Ministarstva za infrastrukturu, koje, pre tri dana,
ponovo ukida opštinsko rešenje o rušenju, ali mu to nije od pomoći –
opštinska uprava nareðuje i objekat biva porušen. Tako je, očigledno,
opštinska vlast preuzela ingerencije Ministarstva, odnosno opštinska
uprava, kako bi se pravnim jezikom reklo, vrši nadzor nad
Ministarstvom, preuzima ulogu države u državi.
– Ne, ovde se radi o pravnom pitanju – kaže za „Politiku“ Sajda
Mehmedović, načelnik opštinskog odeljenja za urbanizam kome pripada i
graðevinska inspekcija. – Mi smo tražili obnovu postupka, uz nove
dokaze za izdavanje odobrenja za gradnju, ali se Ministarstvo o tim
našim zahtevima nije oglasilo.
Uprkos činjenici da je upravo po naredbi organa kojim rukovodi ovaj
po svemu sudeći nezakoniti postupak sproveden, načelnik Milijan Belić
kratko nam je kazao da „o tome ne mogu dati nikakvu informaciju“. Ipak,
ovaj nesvakidašnji slučaj za „Politiku“ je prokomentarisala Aleksandra
Damjanović, pomoćnik ministra za infrastrukturu.
– Tu nema nejasnoća, nema spornih pravnih pitanja. Reč je o
nezakonitom preuzimanju nadležnosti i na taj način urušavanju države –
kategorična je Aleksandra Damjanović.
Postavlja se sada i pitanje odštete Bejtulahoviću. Da li će biti
nadoknaðena, da li će neko za nezakonitost i samovolju snositi
odgovornost, ili će i država, iako joj je „ugled urušen“, posle svega
ućutati?

Miroljub Dugalić
[objavljeno: 23.11.2007.]


Video snimci rušenja:

 Slike iz dokumentacije www.islamskazajednica.org
{gallery}rusenje{/gallery}