Samo dva Bošnjaka meðu kandidatima za policajce

Novi PazarNOVI PAZAR-
Predstavnici dve najuticajnije bošnjačke partije u Sandžaku izrazili su
nezadovoljstvo brojem primljenih kandidata ove nacionalnosti za
policijsku obuku u novoformiranom Centru u Sremskoj Kamenici.

U okviru zajedničkog projekt MUP-a Srbije, OEBS-a i ambasade
Velike Britanije, na oasnovnu policijsku obuku je od 261 kandidata sa
poručja opština Novi Pazar, Tutin i Sjenica, gde Bošnjaci čine većinu,
primljeno njih troje, dva Bošnjaka i jedan Srbin.
Predsednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća i narodni
poslanik koalicije Lista za Sandžak Esad Džudžević tim povodom je za
radio Sto plus ocenio da se sa dvoje Bošnjaka ne može promeniti
nacionalni sastav policije i da Srbija time dokazuje da još uvek nije
spremna da unapredi manjinska prava.
"Ovo dokazuje da Srbija nema još uvek senzibilitet da ispoštuje i ispuni svoje meðunarodne obaveze", rekao je Džudžević.
On je rekao da je ovaj podatak još poražavajući, “ukoliko se zna” da u
Novom Pazaru, Tutinu i Prijepolju još uvek ima policajaca koji su se
teško ogrešili o prema Bošnjaka od 1992. do 1995. godine.
"To je bio povod više da se Bošnjaci uključe u policiju, ne bi li se ova nepravda ispravila", rekao je Džudžević.
On je naglasio da se većim uključivanjem Bošnjaka u policiju i sudstvo
može povećati nivo meðunacionalnog poverenja u Sandžaku, a time i do
efikasnijeg rada državnih organa.
"Ipak, očekujem da će u jednoj ukupnoj strategiji misije OEBS-a, u
jednom dužem periodu doći do dobrog etničkog balansa u policijskim
snagama.
To je proces koji moramo strpljivo pratiti, podržavati i uvek
intervenisati kada on ne bude išao u dobrom pravcu", dodao je
Džudžević.
Generalni sekretar Sandžačke demokratske partije Mirsad Jusufović rekao
je da “neverovatno i poražavajuće” zvuči podatak da je od 261 kandidata
primljeno troje ljudi iz ovog kraja, bez obzira na njihovu nacionalnu
pripadnost.
"Očekivali smo da će biti primljen veći broj ljudi iz ove regije, jer
nam je rečeno na početku kampanje da postoji jedan broj zagarantovanih
mesta za pripadnike manjina, računajući nacionalnu pripadnost ali i
žene, kao rodnu manjinu u okviru policije u Srbiji", rekao je
Jusufović.
Prema njegovoj oceni, nacionalni sastav policije će u ovom kraju i dalje ostati na obnuto proporcionalnom odnosu.
"Ljudi ovde jednostavno ne veruju policiji, a tako će ostati dok se nešto ne promeni u njenom sastavu", rekao je Jusufović.
Koordinator za prijem budućih policajaca u Policijskoj upravi u Novom
Pazaru Mijan Petrović rekao je da su na lošu prolaznost ovdašnjih
mladića i devojaka uticali psiho-fizički testovi, dok je manji deo njih
pao na lekarskom pregledu.
"Dokumenta prijavljenih kandidata su, osim policije, pregledali i radnici misije OEBS-a u Srbiji.
Postojala su dva eliminaciona kruga, jedan je bio opšti lekarski
pregled a drugi provera psiho-fizičkih sposobnosti i specijalistički
lekarski pregled", rekao je Petrović.
On je pojasnio da od 261 kandidata sa područja Novog Pazara, Tutina i
Sjenice dve trećine su bili Bošnjaci, a jedna trećina Srbi, a manje od
5 odsto kandidata su činile žene.
Direktorka Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici
Biljana Puškar rekla je da je od pet hiljada prijavljenih kandidata u
Srbiji prijemni ispit položilo 490, a da je od toga primljeno 130
najuspešnijih.
"Kandidati su primljeni po uspehu na prijemnom ispitu, meni je žao što je primljen mali broj pripadnika manjina.
Ispit je zahtevao dobru fizičku pripremu, a izgleda da to kandidati nisu shvatili ozbiljno", rekla je Puškarova.
Ona je dodala da pripadnici manjina čine devet odsto primljenih kandidata, a žene 24 procenta.
"Primili smo tri Albanca, po dva Bošnjaka i Maðara, kao i po jednog Muslimana, Roma, Hrvata i Rusina", rekla je Puškarova.
Ona je izrazila žaljenje zbog nezadovoljstva predstavnika bošnjačkih
partija i rekla da očekuje da će se situacija popraviti u narednom
periodu.
"Očekujemo da će Ministrarstvo unutrašnjih poslova sledeći put sačiniti
rang listu prema potrebama područnih policijskih uprava, tako da će u
zavisnosti od toga biti primljen i veći broj manjina u Centar", rekla
je Puškarova.
Sastav zaposlenih u policiji na ovom poručju je obrnuto
proporcionalan sastavu stanovništva. Na teritoriji ovih opština živi 80
odsto Bošnjaka i 20 odsto Srba, Bošnjaci čine 33 odsto zaposlenih u
policiji, a Srbi 65 odsto.

Portparolka misije OEBS-a Dinka Živalj nije želela da komentariše nacionalni sastav primljenih kandidata za obuku.
"Kada dobijemo konačnu listu ovogodišnjih polaznika Centra za osnovnu
policijsku obuku, tada ćemo zauzeti stav da li je on opravdao naša
očekivanja ili ne", rekla je Živaljeva.
Cilj ovog projekta je stvaranje moderne i odgovorne policijske službe
usmerene na zajednicu, odnosno graðane, uz poštovanje ljudskih prava,
prava manjina i jednakost polova, a u skladu sa najboljim meðunarodnim
propisima.
Srednja škola unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici od ove školske
godine je preimenovana u Centar za osnovnu policijsku obuku, koji prima
kandidate sa završenom srednjom školom.
Potrebno je da kandidat ima izmeðu 18 i 25 godina, završenu srednju
školu, da je državljanin Srbije i nema drugo državljanstvo, a uslov je
i da nije osuðivan i da se protiv njega ne vodi krivični proces.
Predstavnici OEBS-a, MUP-a Srbije i Ambasade Velike Britanije su tokom
kampanje letos obišli nekoliko gradova u Srbiji, a sastali su se i sa
predstavnicima nacionalnih manjina kako bi ih podstakli za
prijavljivanje u Centar za osnovnu policijsku obuku.
radio100+