Odnos pravoslavlja, katolicizma i islama

Pod pokroviteljstvom njemačke organizacije Konard Adenauer Stiftung u Beogradu je 3. i 4. novembra 2007. godine održan skup pod naslovom „Odnos pravoslavlja, katolicizma i islama prema državi i društvu“.

Na spomenutom skupu prisustvovali su studenti Fakulteta za islamske
studije iz Novog Pazara, studenti Pravoslavne bogoslovije iz Beograda i
studenti Katehetskog katoličkog instituta iz Subotice. Skup je trajao
dva dana, na kome su, pored vrlo inspirativnih predavanja, studenti
imali priliku da razmijene stavove, iskustva i da se upoznaju sa
prisutnima. U toku dva dana održana su tri predavanja na temu „Odnos
Pravoslavne crkve prema društvu, državi i politici“. Naredni skup će se
održati u Subotici, a treći u Novom Pazaru, gdje će Fakultet za
islamske studije biti suorganizator.

A.P.