DW: Imami kao državni službenici u Belgiji

Image

Izjednačeni sa kršćanima i židovima – imami u Belgiji sada službenici ministarstva kulture

U Belgiji svećenici – bez obzira da li se radi o katoličkim,
protestantskim ili pravoslavnim vjerskim dužnosnicima, ili o židovskim
rabinima – plaću dobijaju od države. To je jedinstvena praksa u Evropi

 

Petak poslije podne u
Abu-bakr-Džamiji u malom belgijskom gradu Tournaiu. Imam Lamrani
Lakrari poziva vjernike na molitvu. Danas je tu 40 muškaraca i 20 žena
koji klanjaju. Da ih pri molitvi predvodi obrazovani Imam, za Hassana
Houddaina nije samorazumljivo:

"Mi smo mala zajednica. Mi ne možemo sami snositi
troškove imama i osigurati mu plaću. Zbog toga smo dosada uvijek imali
samo privremene imameiz drugih ðžamija, koje smo zamolili da nam
pomognu. A ponekad su tu ulogu preuzimali i iskusni članovi naše
zajednice. Ali oni naravno ne mogu zamijeniti izučenog imama."

Image

Muslimani u Belgiji – priznata religijska manjina

Lamrani Lakrari je već nekoliko tjedana u Tournaiu. On
je studirao pravo i islamiske studije, a nakon toga 20 godina radio u
Francuskoj kao imam. Za razliku od svojih prethodnika, on će tu ostati:
od početka decembra on plaću dobija od belgijske države:

"To za nas znači veliku promjenu. Konačno imamo stalnog
imama. Sada više ne moramo razbijati glavu gdje ćemo moći nakratko
posuditi sljedećeg."

Svećenici kao državni službenici – to u Belgiji nije
nikakva rijetkost. Već godinama općine plaćaju kršćanske svećenike i
židovske rabine za njihov rad. To je jedinstvena praksa u Evropi, koja
se sada proteže i na ðžamije i njihove imame.

Osim vrlo praktične koristi, to za muslimanske vjernike
ima i veliku simboličku vrijednost. "Svatko tko je obrazovan
zavrijeðuje da ga se primjereneo i plati. Sada kada te troškove
preuzima država, imami više neće imati osjećaj da žive od milostinje.
To je častan posao, i tako treba biti plaćen", smatraju vjernici.

Dosada su imami bili različito plaćeni, ovisno o tome
koliko je svaka zajednica mogla sakupiti. sada će svi imami dobijati
jednaku plaću, objašnjava imam Lakrani:

"To je vrlo pozitivano, da svi , od Bruesselesa do Tournaia dobijaju istru plaću. Sada smo svi službenici ministarstva kulture."

Istovremeno imami postaju nezavisni od svoje zajednice.
Kritičari su uvijek upozoravali da imami koje njihovi vjernici plaćaju
imaju poteškoća kada treba upozoriti na neke nagativne pojave.
Dobar je samo onaj čovjek koji čini dobra djela – to je
poruka imama Lakranija. Pritom je navažno kojoj religiji on pripada.
Ova poruka čini se da je doprijela i do belgiske države: sada su
muslimani i financijski izjednačena sa kršćanima i židovima.

Barbara Mohr – http://www.dw-world.de