IZAŠAO IZ ŠTAMPE TAKVIM ZA 2008. GODINU

ImageOvih dana je iz štampe izašao Takvim za
2008. godinu, u izdanju El-Kalema, izdavačkog centra Rijaseta Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini. Kao i prethodnih godina, urednici Takvima su
Muharem ef. Omerdić i Aziz Kadribegović. Takvim je štampan u 45 000 primjeraka,
a cijena je 6 KM.

 
Ovih dana je iz štampe izašao Takvim za
2008. godinu, u izdanju El-Kalema, izdavačkog centra Rijaseta Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini. Kao i prethodnih godina, urednici Takvima su
Muharem ef. Omerdić i Aziz Kadribegović. Takvim je štampan u 45 000 primjeraka,
a cijena je 6 KM.
     I ova sveska Takvima – reprezentativne i
najtiražnije publikacije Islamske zajednice u BiH – bogata je radovima, kako
raznovrsnošću tema, tako i kvalitetom.
Podijeljena je na sljedeće tematske
cjeline:

1. Kur'an i Hadis – unutar nje nalaze se tri rada: Dr. Esad Duraković
"Paralelizmi u al-Fatihi"; Mr. Almir Fatić "Neka temeljna
pravila u razumijevanju i tumačenju Kur'ana; Dr. Mustafa Jahić
"Koroboracija značenja u Kur'anu".
2. Akaid i Fikh – unutar ove cjeline nalazi se pet radova: Mr. Muharem Omerdić
"Spoznaja Allahove jednote; Mr. Ahmed Adilović "Karakteristike
srednjeg pravca kod muslimana"; Mr. Osman Kozlić "Institut
odgovornosti u šerijatskom pravu"; Nedim Begović "Šerijatski aspekti
džuma-namaza"; Enver Avdić "Tekaful – islamski model
osiguranja".
3. Aktuelne teme – u njenim okvirima nalazi se šest radova: Mr. Muhamed
Mehanović "Kriza institucije materinstva"; Muhamed Jusić "Zašto
se mladi okreću sektama i pokretima"; Mr. Džemaludin Šestić "O
samoubistvu kao aktuelnom fenomenu današnjice"; Mustafa Prljača
"Postupanje po znanju"; Ševko Sulejmanović "Predškolski odgoj i
obrazovanje u sistemu Islamske zajednice"; Omer Begić "Odgoj
djece".
4. Književne relacije – unutar ove tematske cjeline nalaze se tri rada: Dr.
Adnan Kadrić "Dvije kaside "ramazanije" Sabita Alaudina Užičanina";
Sejida Æehajić "Hodžarina"; Iskre duha (izbor iz djela
"Mirsadu-l-‘ibad).
5. Naslijeðe – u ovom tematskom bloku nalazi se rad Kemala Bašića "Časopis
Sirat-i mustakim ("Sebilu-r-rešid") i njegovo bavljenje Bosnom i
Hercegovinom".
6. Ekologija – rad Ismeta Dedića "Tajanstveni život biljaka".
7. Bibilografija – rad Osmana Lavića "Bibliografija "Takvima"
(2001.-2007.) godina".
8. Kalendarski dio – Mr. Esad Mahmutović "Takvim".