Usvojena DEKLARACIJA

Na otvorenoj tribini na temu "Islamska zajednica
–- temelj našeg opstanka"
, koja je u organizaciji Fakulteta za islamske
studije održana 13.12.2007. god. u Novom Pazaru, na kojoj su učešće uzeli
predstavnici političkih partija i nevladinih organizacija koje okupljaju Bošnjake
u Sandžaku:


– potpredsjednik Sandžačke demokratske partije g-din Mujo
Muković

– predsjednik Narodnog pokreta Sandžaka g-din Džemail
Suljević

– potpredsjednik Stranke za Sandžak g-din Azem Hajdarević

– predsjednik Sandžačke alternative g-din Tarik Imamović

– predsjednik Sandžačke demokratske unije g-din Zehnija
Bulić

– predsjednik Bošnjačkog demokratskog saveza g-din Redžep
Demirović

– predsjednik Stranke zelenih g-din Mithat Nokić

– kopredsjednik Sandžačkog intelektualnog kruga g-din
Mehmed Slezović

– direktor Urban-in g-ðica
Aida
Æorović

– predsjednik Graðanskog foruma g-din Alija Halilović

– predsjednik Kulturnog centra "Damad"
g-ða Zibija Dervišhalitović Šarenkapić

– predsjednik Udruženja majki i žena "Anna"
g-ða Muradija Nokić

– predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji –- Lokalno vijeće

Novi
Pazar
g-ðica Bisera Šećeragić

jednoglasno je usvojena

 

 

 

D  E  K 
L  A  R  A  C  I  J  A

 
I

 

Islamska zajednica jeste temelj našeg opstanka i glavni
stub identiteta Bošnjaka i svih muslimana u Srbiji.

Daje se puna podrška Islamskoj zajednici na čelu sa
legalnim i legitimnim organima, sa vjerskim i administrativnim sjedištem u
Novom Pazaru i duhovnim centrom u Sarajevu, na putu ostvarivanja ustavnih i
zakonskih principa autonomnosti Islamske zajednice i njene ravnopravnosti sa
drugim crkvama i vjerskim zajednicama.

 

II

 

Najoštrije se osuðuje nepoštivanje principa autonomnosti
Islamske zajednice od strane lokalne vlasti u Novom Pazaru na čelu sa
predsjednikom Opštine Sulejmanom Ugljaninom i Ministarstva vjera u Vladi
Republike Srbije, posebno od strane savjetnika ministra Milana Radulovića.

Zahtijeva se od predsjednika i premijera Republike Srbije
te drugih nadležnih državnih organa da Islamskoj zajednici osiguraju primjenu
prava garantovanih Zakonom o crkvama i vjerskim zajednicama.

 

III

 

Formira se Koordinaciono tijelo za zaštitu prava
jedinstvene Islamske zajednice u Srbiji koje čine predstavnici političkih
partija i nevladinih organizacija učesnica skupa.

 

 

IV

 

Pozivaju se političke partije učesnice skupa da se
ustegnu od meðusobnih konfrontacija kako bi se zajednička snaga usmjerila na zaštitu
od zla koje se nadvilo nad Sandžakom i svim muslimanima u Srbiji.

 

 

V

 

Ovu deklaraciju dostaviti:

 

– Predsjedniku Republike Srbije

– Predsjedniku Vlade Republike Srbije

– Predsjedniku Narodne skupštine Republike Srbije

– Ministru vjera u Vladi Republike Srbije

– Tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama

– Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS)

– Ambasadama zemalja stalnih članica Savjeta bezbjednosti

– Ambasadama zemalja članica Organizacije islamske
konferencije

– Meðunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava

– Parlamentarnim političkim partijama

– Medijima