Ko je koga kupio!?

Šta se okoristio svojim prisustvom na tenderu za prodaju
Sandžaktransa predsjednik Skupštine opštine Novi Pazar, visoki funkcioner
Ugljaninove političke grupacije Zekerija Dugopoljac.

Graðani Novog Pazara su godinama stvarali veliko preduzeće
Sandžaktrans. Kako je prodato?… Pogledajte i video zapis prodaje…

Graðani Novog Pazara su godinama stvarali veliko preduzeće
Sandžaktrans. Kako je prodato? U Novom Pazaru se širila vijest da je cijena
ovog preduzeća nekoliko miliona evra i da ga jedino opština Novi Pazar može
otkupiti. Meðutim, javnost je šokirana kada je ova kompanija prodata za manje
od milion evra, a da Opština Novi Pazar, kao jedan od učesnika na tenderu, nije
ni pokušala da kupi ovo preduzeće pa je Sandžaktrans prodat po početnoj cijeni.
Ova činjenica izaziva sumnju kod graðana u njihove stvarne namjere. Da nisu
svojom kampanjom za kupovinu ovog preduzeća odbili sve potencijalne kupce, sigurno
bi se u Novom Pazaru našlo onih koji bi ga po toj cijeni kupili i tako zadržali
kapital u Novom Pazaru.

Ono što je indikativno je sam tok tendera čiji snimak je
objavljen na internetu, a koji pokazuje ako ne sumnjivu ulogu onda sigurno čudnu
reakciju predstavnika Skupštine opštine Novi Pazar, inače Ugljaninovog bliskog
saradnika.