Specijalna emisija Udruženje žena “Merjem”

Image

Gosti emisije: Mr. Samina Dazdarević, Emina Sadiković, psiholog, Zumreta Aljković i Mujesira Ibrić, profesorice islamskih nauka i Sanela Karišik-Misirlić, novinarka i studentica na dva fakulteta Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Voditeljica: Senada Leković

Prvi dio:
{google}-8303136126233473734{/google}
Drugi dio:
{google}8516765739746580858{/google}