ISTANBUL: Održana meðunarodna konferencija o islamofobiji

ImageU organizaciji Udruženja "Nevladinih
organizacija islamskog svijeta" početkom decembra održana je konferencija
pod nazivom "Islamofobija". Organizator je pozvao predstavnike
nevladinih organizacija, univerziteta, medija, nezavisne intelektualce.


Muslimani i nemuslimani cijelog svijeta su se
okupili u "Grand Dževahir" hotelu u Itanbulu. Meðu prisutnima bili su:
Redžep Tajip Erduan – premijer Republike Turske; Ikbal Sakranie – predsjednik
Muslimanskog konzilijuma Velike Britanije; akademik Džon Espozito sa Džordž
Taun univerziteta; Karen Armstrong – savremeni pisac iz Velike Britanije; Tarik
Ramadan, prepoznatljiv kao "muslimanski Martin Luter"; lord Nazim
Ahmed – britanski plemić; Viljem Bejker – osnivač i predsjednik Udruženja "Kršćani
i muslimani za mir"; dr Jusuf Sačimez – istraživač političkih nauka i
sociologije; Mesud Šadžereh – savremeni pisac iz Velike Britanije i predsjednik
IHRC; Taskin Tankut Sojkan – predstavnik OSCE i mnogi drugi. Na poziv
organizatora učešće na konferenciji je uzeo i Internacionalni univerzitet u
Novom Pazaru, ispred koga je skupu prisustvovao direktor Univerzitetske
televizije "Universa" gospodin Emir Elfić.


Povod ovog skupa su učestali napadi na
muslimane u neislamskim zemljama, i to različitog inteziteta od zemlje do
zemlje. U mnogim zemljama zabilježeni su različiti vidovi verbalnih napada, naročito
nad ženama jer su one lako uočljivije zbog karakterističnog načina oblačenja. U
pojedinim evropskim zemljama dešavali su se i nasrtaji na vjerske objekte i
domove, a muslimanska djeca u školama trpe uvrede, i to ne samo od učenika, već
i nastavnika. Povećan intenzitet islamofobije javlja se nakon 11. septembra.

U izlaganjima predavača pokušalo se
analizirati šta je uzrok pojave ovog fenomena, čiji je interes da strah "zavlada"
te kako se izboriti sa ovim problemom. Propaganda globalnih razmjera ima za
posljedicu pojavu islamofobije koja izaziva strah u dva smjera, i to u smjeru
izazivanja straha od muslimana i islama, ali isto tako izazivanja straha kod
muslimana da javno ističu svoj identitet kao bi dostojanstveno i slobodno na
civilizovan način mogli živjeti u neislamskim zemljama.

Mesud Shadžareh, savremeni pisac iz Velike
Britanije, je istakao da je na ulicama Londona ubijen čovjek brazilskog
porijekla koji nije pogubljen zato što je na bilo koji način ličio na teroristu,
već samo zato što je zbog svoje tamne puti ličio na muslimana.

U toku konferencije rečeno je da islam i
fobija nikako ne mogu ići zajedno. Islam je vjera tolerancije, suživota, poštivanja
i pomaganja drugih, uspostavljenja reda, a ne instaliranje nereda i straha. Rečeno
je da svako nasilje treba nastrožije osuditi, a zločince staviti pred lice
pravde, nebitno kome oni koji ga čine pripadaju.

Na konferenciji je zaključeno da se
islamofobija mora tretitati kao zločin, i to baš kao zločin antisemitizama. Borba
protiv islamofobije mora ići sistematično i strateški političkim, pravnim i
ekonomskim putem, kako na nacionalnom tako i na internacionalnom nivou.

 
E.E.