Sead Bećirović, najmlaði magistar nauka u Sandžaku

Image

Sead Bećirović (stoji), mr. Mirsad Nuković, dr. Abidin Ferović i dr. Šefket Krcić

Na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru, u četvrtak je
magistrirao Sead Bećirović (roðen 1981 u Stuttgartu, od roditelja iz
Novog Pazara), na temu:
"Islamski financijski sistem"…

pred meritornom komisijom:
1. Prof. Dr Hasan Hanić – predsjednik
2. Prof. Dr Konstandin Pušara – mentor
3. Prof. Dr Mevlud Dudić – član
Magistarska teza kolege Bećirovića napisana je na 350 strana, na
temelju objektivizacije i analize relevantne literature na njemačkom i
engleskom jeziku.
Komisija je ovu tezu kao i odbranu ocijenila veoma uspješnom. Na taj
način Bećirović je postao najmlaði magistar nauka u Sandžaku, a možda i
šire. Da dodamo, ovaj mladi znanstvenik, osnovnu, srednju školu, kao i
Ekonomski fakultet, završio je u Stuttgartu. Sada je asistent za
predmete Finansije i Računovodstvo na Ekonomskom fakultetu u Novom
Pazaru.
Roditelji mladog magistra Bećirovića priredili su svečani prijem
povodom ovog čina, sticanja akademskog zvanja, u ekskulzivnom restoranu
SAZ, gdje su pored brojnih zvanica i članova komisije bili prisutni:
Rektor Internacionalnog Univerziteta, muftija Muamer Zukorlić, prof. dr
Abedin Ferović, prof. dr Šefket Krcić i drugi ugledni musafiri.
Mr. Mirsad Nuković