Na Internacionalnom univerzitetu magistrirao Refik Sadiković

Parcelisana rečenica u jeziku proze u djelima pisaca sa područja Sandžaka tema je magistarskog rada koji je u srijedu 26. decembra na Internacionalnom univerzitetu odbranio Refik Sadiković. Naučna oblast ovog rada je sintaksa srpskog/bosanskog jezika. Ovo je prvi magistarski rad sa tematikom iz maternjeg jezika. Komisiju su sačinjavali prof. dr. Mišo Došlić – dekan Fakulteta humanističkih nauka i redovni profesor Filološkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, prof. dr. Hasnija Muratagić – Tuna – redovni profesor  na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i mentor prof. dr. Živojin Stanojčić – redovni profesor Beogradskog univerziteta, doajen lingvistike u Srbiji.

Pored brojnih kolega i rodbine, odbrani je prisustvovao i veliki broj studenata.
I pored toga što je sintaksa jedna od naučnih oblasti koja nije tako
bliska širem auditoriju, Refik Sadiković je uspio da predstavi svoj rad
na poseban način koji je uspio da zadrži pažnju većine prisutnih.
“Prosto me ohrabruje što mi na ovom Univerzitetu imamo ovakve
magistarske radove koji su dobra podloga za buduće doktorske teze, a to
znači da na ovaj način stvaramo podmladak u koji možemo imati
povjerenja“ – rekao je, izmeðu ostalog, predsjednik komisije prof. dr.
Mišo Došlić, komentarišući magistarski rad i način na koji ga je
kandidat predstavio.