Umesto Tihog okeana nastaće superkontinent?

ImageNa mestu Tihog okeana pojaviće se novi superkontinet koji naučnici Pol
Silver iz Instituta Karnegi u Vašingtonu i Mark Ben iz Okeanografskog
instituta Vudshoul, nazivaju – Poslednja Pangeja.

– Simptomi raðanja budućeg superkontinenta
vidljivi su već danas na prostoru Tihog okeana – tvrde ova dvojica
američkih geofizičara.

Prema njihovoj teoriji, prvo će se uvećati vulkanska aktivnost, te
će uslediti učestalost zemljotresa. Dva naučnika, koja su svoj rad
objavila u magazinu „Science and Astrobiology“, dolaze do zaključka da
proces kretanja litosfernih ploča, koji je i doveo do raspada drevne
Pangeje i do formiranja današnjeg izgleda zemlje, može da se ponovi.
Silver i Ben smatraju da postoje ciklusi unutar kojih pomeranje
zemljine kore postaje aktivno, posle čega se privremeno gasi. U
periodima relativnog mirovanja, zemljina kora skuplja energiju koja
vodi do pomeranja litosfernih ploča u periodu aktivnosti. Posledice
takvog novog aktiviranja mogu imati katastrofalne razmere – pojačanu
vulkansku aktivnost, zemljotrese…

U sedamnaestom veku podudarnost obrisa obalskih linija zapadne
Afrike i istočnih obala Južne Amerike, navodila je naučnike na pomisao
da se kontinenti pomeraju. Početkom dvadesetog veka nemački meteorolog
Alfred Lotar Vegner temeljno formuliše hipotezu o plutanju kontinenata,
prema kojoj se položaj kontinenata menjao kroz istoriju od perioda kada
su u dalekoj prošlosti svi oni činili jedno kopno. Tokom devetnaestog
veka naučnici su, izučavajući okeansko dno, konstatovali da su u toku
procesi razmicanja zemljine kore i podilaženja jednih delova kore u
druge. Objedinjavanje ovih saznanja sa starom teorijom o plutanju
kontinenata rodilo je savremenu ideju o tektonici ploča koja uskoro
biva prihvaćena u nauci. Simptomi raðanja superkontinenta naučno se
mogu „loviti“, pa Silver i Ben zaključuju da na teritoriji Tihog okean,
duž koje postoji pojas vulkana, najveći okean na svetu počinje da se
smanjuje, a Atlantski se širi. Ovaj proces će se završiti za 350
miliona godina, kada će se na mestu Tihog okeana pojaviti gigantsko
kopno, koje naučnici nazivaju Poslednja Pangeja.