DELEGACIJA ISLAMSKE ZAJEDNICE U POSJETI TURSKOJ

ImageSarajevo, 31. januar 2008. (MINA) –  U
okviru programa za bolju suradnju izmeðu IZ-e u BiH i IZ-e Turske, Rijaset IZ-e
je na svojoj četvrtoj redovnoj sjednici donio odluku da reisu-l-ulema dr.
Mustafa Cerić sa delegacijom zvanično posjeti IZ-u Turske u Ankari.

Tako
je u utorak 29. 01. 2007. godine delegacija IZ-e u sastavu predsjednika
Udruženja ilmijje Muharema Hasanbegovića, muftije tuzlanskog Husejna
Kavazovića, dekana FIN-a dr. Ismeta Bušatlića, šefa VPS Rijaseta Muharema Omerdića,
na čelu sa reisu-l-ulemom dr. Mustafom Cerićem  stigla u Ankaru gdje je primio prvi čovjek
IZ-e Turske dr. Ali Bardakoğlu sa svojim saradnicima. U višesatnom razgovoru
reisu-l-ulema dr. Cerić je obavijestio dr. Bardakoğlua o položaju IZ-e u BiH i
naporima koje čini Rijaset IZ-e na obnovi porušenih džamija tokom agresije na
BiH, te obnovi temeljnih institucija IZ-e, posebno medresa, fakulteta i drugih
odgojno-obrazovnih ustanova.

Susret reisu-l-uleme IZ u BiH i reisu-l-uleme Turske 

     Takoðer, razgovaralo se o ulozi
Evro-azijske šure u utvrðivanju takvima za područje osmanskog
kulturno-povijesnog kruga. Postignuta je suglasnost da sve dok se ne doðe do
univerzalnog takvima, koji će biti uraðen na temelju tradicije islama i
primjene naučnih metoda, kojima se može tačno i precizno unaprijed izračunati
početak i kraj svakog lunarnog mjeseca, poštovat će se odluka Evro-azijske šure
o jedinstvenom takvimu za područje osmanskog kulturno-povjesnog kruga.

     Nadalje, reisu-l-ulema dr. Cerić je
obavijestio poglavara IZ-e Turske dr. Bardakoğlu o naporima Rijaseta IZ-e u
očuvanju islamske tradicije Bošnjaka, koja se temelji na viševjekovnoj haneifjsko-maturidijskoj
tradiciji. Dr. Bardakoğlu je podržao ideju o osnivanju jednog instituta, koji
bi se bavio izučavanjem islamske tradicije Bošnjaka, sa posebnim osvrtom na
osmanski period za što je potrebno osigurati mogućnost učenja tursko-osmanskog
jezika i pisma, što bi omogućilo čitanje staro-osmanskih dokumenata u kojima se
kriju moge tajne za razumijevanje naše povijesti.

 

Predavanje reisu-l-uleme  

     Nakon zvaničnog susreta u uredu poglavara
IZ-e Turske dr. Bardakoğlua, reisu-l-ulema dr. Cerić je pred više od dvije
stotine službenika (alima) IZ-e Turske održao predavanje o temi „Stanje islama
i muslimana na Balkanu", koje je direktno preko linka pratilo 12 regionalnih
odgojno-obrazovnih centara IZ-e Turske. U svom predavanju reisu-l-ulema dr.
Cerić je naglasio važnost suradnje izmeðu IZ-e Turske i IZ-e u BiH, ne samo iz
kulturno-povjesnih razloga, već i zbog kulturno-suvremenih zbivanja na Balkanu
i u Europi. U općem stanju islamofobije koja se širi u nekim  krugovima u svijetu, Bosna i Hercegovina ima
pravo i obavezu zajedno sa Turskom da pokaže lice islama na kojem se jasno
vidi, pod uvjetom da se ima hrabrosti to vidjeti, viševjekovna tradicija tolerancije
i meðuvjerskog suživota.    „Islam se nije
širio sabljom. Najsnažniji dokaz za to je moj narod, kojem je islam donio nauku
i kulturu sa kojom se može ponositi svaki razuman čovjek. Jer, da se islam
širio sabljom, ne bi bilo potrebno sabljom ga izgoniti. Pošto ga nije bilo
moguće ni sabljom istjerati iz duše bosanskih muslimana, to je najuvjerljiviji
dokaz da je islam Božji dar, ljubav i način života, koji usrećuje čovjeka" –
kazao je reisu-l-ulema dr. Cerić, te dodao:

 „Zajedno smo jači u promoviranju tolerancije i
meðuvjerskog dijaloga i zato je naša suradnja važna ne samo za muslimane na
Balkanu, već i za meðuvjerski i meðukulturni dijalog u Europi, koji vodi ka
europskoj integraciji muslimana, kao odbrani od asimilacije i izolacije. Islam
je u svojoj bīti vjera i kultura dijaloga, kontinuitet starog i inicijator
novog puta, koji vodi do glavnoga cilja, a to je predanost Bogu i korisnost
čovjeku" – naglasio je reisu-l-ulema dr.  Cerić u svom predavanju u Ankari.

     Nakon toga reisu-l-ulema dr. Cerić je
povodom obilježavanja šest stolječa islama predao poglavaru IZ-e Turske dr. Ali
Bardakoğlu diplomu sa pečatom Gazi Husrevbega u izradi prof. Mehmeda Akšamije
„kao znak za širenje tolerancije i vjerskog dijaloga u svijetu te za snaženje
razumijevanja izmeðu IZ-e Republike Turske i IZ-e u Bosni i Hercegovini".

    Rei‎su-l-ulema predaje d‎plomu re‎su-l-ulemi Turske  

      Jučer je delegaciju IZ-e u BiH primio
državni ministar Mustafa Seid Jazidžioğlu, koji je  podržao rad IZ-e u BiH i iskazao spremnost
Turske da pomogne sve napore koji vode miru i meðuljudskom razumijevanj na
Balkanu. „Sva pitanja treba rješavati u duhu tolerancije i dijaloga,
posebno unutar IZ-e, jer to je duh islama i uvijet za bolju budućnost naše
djece" – naglasio je državni ministar Turske Mustafa Seid Jazidžioğlu.

     Reisu-l-ulema dr. Cerić se zahvalio
ministru Jazidžioğlu na pomoći koju Turska pruža Bosni i Hercegovini, posebno
IZ-i, u obnovi porušenih džamija te razvijanju institucija koje mogu adekvatno
odgovoriti izazovima našeg vremena.

     Ova posjeta delegacije IZ-e u BiH Turskoj
je od prevelike važnosti jer dolazi u vrijeme u kojem nam svima treba duhovne
mudrosti i ljudske hrabrosti da širimo mir i razumijevanje meðu ljudima. Turska
je pravo mjesto gdje čovjek može naći i jedno i drugo –  mudrost koja hrabri i hrabrost u kojoj ima
mudrosti.
Galerija:
{gallery}reis_tr{/gallery}