Kur'anske mudžize

Image

Postoji niz čudotvornih karakteristika
koje dokazuju da je Kur’an objavljen od strane Allaha, dž. š. Jedna od
ovih karakteristika je i činjenica da se u Kur’anu, objavljenom prije
1400 godina, nalaze odreðene činjenice do kojih je bilo moguće doći
jedino uz pomoć tehnologije XX stoljeća. Ovi podaci, koje je bilo
nemoguće naučno otkriti u periodu kada je Kur’an objavljen, savremenom
čovjeku još jednom pokazuju da je Kur’an Allahova riječ.

{google}6359050977877294224{/google}

Trajanje: 67 minuta
Knjigu na ovu temu od istog autora možete pronaći ovdje.