Do 14 časova u Sandžaku glasala trećina gradjana

ImageNOVI PAZAR
Danas
do 14 časova u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu na izbore je izašao skoro
svaki treći gradjanin sa pravom glasa. Prema podacima komisija za
sprovodjenje izbora, najveća izlaznost do 14 časova je zabeležena u
Sjenici gde je glasalo 35 odsto gradjana.

U Novom Pazaru izlaznost je
34,6, dok je u Tutinu glasalo 32 odsto gradjana sa pravom glasa. U
birački spisak Novog Pazara upisano je 72.836 gradjana, koji glasaju na
90 biračkih mesta. U Sjenici na 71 biračkom mestu pravo glasa ima
25.487 gradjana, dok u Tutinu na 59 biračkih mesta pravo glasa ima
29.031 gradjana.

 
 Radio Stoplus