VISOKA OCJENA SEMINARA O ZEKATU, OČEKUJU SE PRAKTIČNI KORACI

ImageDanas je u Sarajevu završen dvodnevni
seminar o zekatu u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice.

     Tokom današnjeg rada izloženo je pet
referata, a opća je ocjena učesnika i diskutanata da je seminar ukazao na nove
perspektive unapreðenja zekata i otvorio nove prostore u prema kojima Islamska
zajednica treba usmjeriti svoje aktivnosti, što bi trebalo da rezultira
praktičnim koracima i implementacijom iznešenih prijedloga i smjernica. 

Nužnost
fokusiranja na korporativni pristup

     Drugi dan seminara otvoren je referatom mr.
Amela Kovačevića ”Uspješni modeli promocije i prikupljanja zekata u svijetu: (Malezija)
i mogućnosti primjene uspješnih iskustava u BiH” u kojem je dat presjek socio-ekonomskih
procesa kroz koje prolazi BiH i Bošnjaci, naglašavajući da bi zekat trebao
osigurati pravednu preraspodjelu materijalnih dobara i pružiti sigurnost i
stabilnost institucijama Islamske zajednice.

     Kovačević je komparirao malezijski primjer
organizacije i prikupljanja zekata posebno u segmentu fokusiranja na
korporacije, biznismene, štednju i zlato što je rezultiralo desetorostrukim
povećanjem iznosa zekata u periodu od šest godina.

IMG_1904Sl)

     Prema mišljenju mr. Kovačevića,
Islamska zajednica mora redizajnirati obračunavanje zekata i prilagoditi se
novim društveno-ekonomskim uvjetima. On je mišljenja da IZ-a može intenzivirati
aktivnosti oko zekata na postojećoj infrastrukturi koja ima svojih
limitirajućih faktora, ili se, pak, opredijeliti za korporativni pristup, koji
on preferira kao adekvatnije i efikasnije rješenje. Takoðer je predložena
struktura kadra kojem bi se povjerile ove aktivnosti i koji bi se
specijalizirao za ukupljanje zekata, dok bi strateške odluke uključujući i
sistem raspodjele i distribucije bile u nadležnosti Rijaseta.    

Mogućnosti savremenih komunikacionih tehnologija    

     Mr. Semir
Ibrahimović u referatu ”Značaj primjene savremenih sredstva komunikacije i
plaćanja u sistemu promocije, prikupljanja i raspodjele zekata u BiH” govorio
je o inovacijama u sektoru komunikacija koje se ubrzano primjenjuju u finansijskom
sektoru. U široku primjenu je ušlo bezgotovinsko plaćanje korištenjem kartica,
a svakodnevno raste broj korisnika internet i SMS bankarstva.

     Prema mišljenju
mr. Ibrahimovića, ovi instrumenti mogu biti iskorišteni  i u svrhu poboljšanja sistema promocije,
prikupljanja i raspodjele zekata u BiH. Tako je moguće implementirati sistem
on-line uplate zekata koristeći e-komerc, web stranice, a instrumenti plaćanja
mogu biti kartice ili servisi za on-line plaćanje ( Pay Pall i sl.). Ovaj sistem može biti naročito koristan za
prikupljanje zekata u dijaspori.

     Ibrahimović je naglasio da je moguće
primjenom raznih kanala elektronskog bankarstva ( internet, SMS, e-mail, WAP)
pružiti širok spektar usluga za klijente koji imaju račun u banci. Neki od
primjera ovih usluga su obavještenja o prispjelosti uplate zekata na štednju,
automatsko kreiranje platnih naloga kojim se plaća dospjeli zekat iznos na
štednju, korištenje elektronskih naloga za plaćanje cjelokupnog iznosa zekata.

     Problemi koji se mogu javiti u široj
primjeni ovih metoda, prema njegovom mišljenju, su: nedovoljna penetracija
savremenih sredstava komunikacije unutar populacije obveznika zekata, te
generalno nepovjerenje prema plaćanju korištenjem elektronskih sredstava
plaćanja. 

Medijska
promocija zekata

     Ekrem Tucaković u radu "Medijska
promocija zekata – trenutno stanje i perspektive” govorio je o prisutnosti
zekata i govora o zekatu u različitim medijima, prvenstveno medijima Islamske
zajednice, ali i medijima kojima nije osnivač ili izdavač Islamska zajednica.

     Na osnovu uvida u radove objavljene u
Preporodu, Glasniku, Takvimu i Novom muallimu u periodu od 2000. do 2008.
godine može se zaključiti da problematika zekata nije u dovoljnoj mjeri i na
primjeren način tretirana u printanim medijima i izdanjima Islamske zajednice,
što se može vidjeti iz broja i strukture objavljenih tekstova o zekatu,
mišljenja je podnosilac ovog referata.

     U promoviranju zekata veliki potencijal
predstavljaju imami, hatibi, muallimi i vjeroučitelji, odnosno džumanske i
bajramske hutbe, prigodna predavanja različitim povodima tokom godine, obilasci
i posjete terenu od strane glavnih imama, muftija i službenika Rijaseta,
meðutim ne postoje relevantni pokazatelji koliko se ove mogućnosti i na koji
način koriste za afirmiranje i unapreðenje akcije zekata.

     U referatu je naglašeno da postojeća
saznanja govore kako ne postoji planski osmišljen govor, smišljeno kratkoročno
ili dugoročno aktualiziranje različitih aspekata zekata, koordinirane
promotivne akcije i sl. u medijima Islamske zajednice. Organizirano i
koordinirano voðenje ovakvih akcija podrazumijeva da postoji neki organ, služba
ili osoba koja bi bila nosilac aktivnosti i osmišljavala akcije, sugerirala teme,
naručivala tekstove, što može u sadašnjim okolnostima biti dio zaduženja Ureda
za zekat.

     U drugom dijelu referata Tucaković je
izložio prijedlog medijske strategije i ciljeva, te koraka koji bi se trebali
realizirati kroz medije Islamske zajednice, ali i medije izvan Islamske
zajednice, što bi rezultiralo kvalitetnijom i osmišljenijom medijskom
promocijom i afirmacijom zekata i unapreðenjem postojećih iskustava i
rezultata. Na kraju rad predložene su preporuke koje bi podržavale kvalitetniju
medijsku promociju zekata. 

Sistem
raspodjele

     Muhamed Salkić u referatu ”Sistem
raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra iz fonda Bejtu-l- mal” osvrnuo se na
historijat voðenja akcije prikupljanja zekata i faze kroz koje je ona prolazila,
ističući da iz Foda Bejtu-l-mal, u koji se sakupljaju i sredstva od zekata, 70%
sredstava ostaje na računu Rijaseta, 25% ostaje medžlisima za potrebe
vjersko-prosvjetnog rada i 5% muftijstvima za njihove vjersko-prosvjetne
aktivnosti. Rijaset Islamske zajednice donosi odluku o distribuciji ovih
sredstava, a prioriteti su finansijska podrška Fakultetu islamskih nauka, Gazi
Husrev-begovoj medresi, Gazi Husrev-begovoj biblioteci, pomoć medresama, pomoć
povratnicima i socijalno ugroženim kategorijama.

     Salkić je naglasio da postoji
transparentnost i kontinuitet u sistemu raspodjele zekata, jer se takva odluka
donosi na sjednicama Rijaseta i nakon diskusija i prijedloga članova Rijaseta,
kao najvišeg administrativnog i vjerskog organa Islamske zajednice.

     Takoðer je prezentiran detaljan izvještaj
o iznosu i procentu raspodjele zekata različitim ustanovama i organima u
budžetskoj 2007. godini. 

Permanentna
edukacija

     Mr. Edin Smajić govorio je o ”Uredu za
zekat i obuci kadrova” naglašavajući značaj permanentnog educiranja kadra koji
će biti angažiran na prikupljanju i promociji zekata i usvajanja različitih
vrsta znanja i vještina. Smajić smatra da se obuka i edukacija treba realizirati
na različitim nivoima i kroz različite segmente.

     Mr. Smajić je kao pozitivne iskorake u kvalitetnoj
i efikasnoj promociji zekata naveo primjere Malezije, Turske i Južnoafričke
Republike, istučući da Islamska zajednica neka od ovih rješenja može
prilagoditi svom društvenom i socijalnom ambijentu. 

Diskusije

     Dr. Šukrija Ramić je u svojoj diskusiji rekao
da bi on odmah sve izložene ideje i projekte implementirao, kazavši da se
naprave timovi koji će krenuti u akciju implementacije. Mustafa ef. Gobeljić je
insistirao na objašnjavanju smisla i značaja zekata usmjerenog u Fond
Bejtu-l-mal i problematizira odnos zekata i humanitarnog rada i pomoći koju
odreðena pravna lica i firme daju za medrese, džamije i sl. Dr. Enes Ljevaković
je podržao osnovne intencije izloženih referata naglašavajući važnost općeg
pristupa zekatu i izbjegavanja svake vrste lokalizma.

     Reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić ponovo
je insistirao na otvaranju prema novim modelima i mogućnostima u kojima će
Islamska zajednica biti u situaciji da se sredstvima od zekata bori protiv
nepismenosti i značajnije pomaže različite socijalne kategorije.  Takoðer je podržao prihvatanje svih
pozitivnih iskustava naglašavajući da mi moramo učiti od svakoga ko nam nudi
kvalitetna rješenja za opće dobro. Reisu-l-ulema je predložio da se svi
referati objave u vidu knjige i da se napravi plan i strategija unapreðenja
akcije zekata koju će Rijaset usvojiti.

     Džemal Salihspahić je izrazio uvjerenje da
je ovaj seminar probio opnu učmalosti i stereotipa o zekatu, dok je muftija
Nusret ef. Abdibegović uvjerenja da su institucije IZ-e prioritet, ali
istovremeno IZ-a u svom radu ima i socijalni karakter kao što su pomoć
povratnicima, obnova džamija i imamskih kuća i u tom smislu IZ-a može pomagati
ali ne može zbrinjavati socijalne kategorije, što bi trebao biti zadatak
države. 

Usvajanje
strategije
  

     Na kraju seminara je zaključeno da
organizacioni odbor u narednim danima, na osnovu izloženih referata i diskusija,
napravi prijedlog mjera i aktivnosti o problematici zekata koji će se dostaviti
Rijasetu na razmatranje i usvajanje. Na temelju ovih mjera trebala bi se
izraditi strategija unapreðenja akcije zekata.

 www.rijaset.net