ISLAM JE JOŠ UVIJEK NAJNESHVAÆENIJA RELIGIJA  ZAŠTO?

ImageAutor: Dr. Senad Agić
Na
vijest da je Radio-televizija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
"Bir", Program radija, započela emitiranje eksperimentalnog programa na
radijskoj frekvenciji 96,5 megaherca za područje Sarajeva, u četvrtak
10. januara 2007. godine, odnosno 1. muharema 1429. hidžretske godine u
12 sati

Dostavljanje poruke o islamu deislamiziranim Bošnjacima i nemuslimanima
danas je složeno, ali ne i nerješivo pitanje. S jedne strane, suočeni
smo sa velikim problemom nekorektnog informiranja o islamu u
nemuslimanskim i antiislamskim medijima, udžbenicima, knjigama i
priručnicima, kako u školama i na fakultetima, tako i u knjižnicama i
bibliotekama. Usto, protivnici islama i muslimana čine ozbiljne napore
da okleveću i svijetu pruže dezinformacije o islamu i njegovim
sljedbenicima. S druge strane, postojao je i još postoji informativni
vakuum u pogledu dostavljanja korektne informacije o islamu na Zapadu
uopće, a u zemljama Balkana posebno.
Radi ilustracije animoziteta prema muslimanima zbog sistematskog
širenja dezinformacija, neka posluže rezultati jedne ankete koja je
nedavno sprovedena u Americi putem poznatog protestantskog magazina
“Christian Century”. Lista pokazuje procente roditelja koji svojoj
djeci ne bi dozvolili da zasnuju bračnu zajednicu sa
muslimanom/muslimankom:
56 Evangelisti
33 Jevreji
29 Protestanti neevangelisti
29 Katolici
26 Protestanti crnci
Zbog toga što je broj muslimana u bivšoj Jugoslaviji u poreðenju sa
cjelokupnim stanovništvem bio relativno mali, kao i zbog
neblagonaklonog tretiranja vjera od tadašnjeg režima, situacija se i
nije mogla bitnije popraviti. Tokom posljednjih dogaðaja muslimani su
po broju postali prva vjerska zajednica u demokratskoj meðunarodno
priznatoj i suverenoj Bosni i Hercegovini tako da su pripadnici njenog
većinskog bošnjačkog naroda pred svekolikim izazovima da iziðu ususret
obavezi ispunjavanja vakuuma u pogledu dostavljanja korektnog znanja o
islamu i muslimanima, da uklone dezinformacije i da se svim
miroljubivim dozvoljenim sredstvima bore protiv njih, posebno u svjetlu
vijesti da je Radio-televizija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
"Bir", Program radija, započela emitiranje.
PROPAGIRANJE ISLAMA U BOSNI I HERCEGOVINI
Postoji nekoliko valjanih razloga koji obavezuju muslimane na
dostavljanje informacije o islamu ne samo bh. narodima, već i narodima
ostalih evropskih zemalja, a preko dijaspore i žiteljima Amerike i
Australije, na primjeren i suvremen način.
Prije svega, to je dužnost na koju nas je Allah dž.š. obavezao. U
Kur’anu a.š. Allah dž.š. je propisao muslimanskom ummetu da
čovječanstvu dostavi poruku Svoje posljednje Objave:
“I tako smo od Vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da Poslanik bude protiv Vas svjedok.” 2:143
Ovdje svjedočenje znači dostaviti poruku islama, tj. pozivati ljude Allahu dž.š. (kao što je kazano u Kur’anu 41:33).
Poslanik je upotpunio svoju misiju prenijevši poruku islama cijelom
Arabijskom poluotoku i šaljući vjeropozivajuća pisma državnicima
susjednih zemalja. U svom je govoru na oprosnom hadžu naglasio obavezu
propagiranja islama svakom muslimanu kazavši:
“Oni koji su prisutni neka dostave moju poruku odsutnim!” (Buhari)
Nije nam Poslanik nigdje u svom djelovanju sugerirao da sa
dostavljanjem poruke islama treba početi tek onda kada postanemo
savršeno islamsko društvo. U Buharijinoj zbirci nalazimo ove njegove
riječi:
“Prenesite od mene drugim makar i jedan ajet!”
Stoga, ni pojedinac ni zajednica nemaju pravo odgaðati ovu dužnost pod
isprikom da je najprije nužno postići stepen vlastitoga savršenstva u
vjeri; čim neko nešto sazna o islamu, dužnost mu je to prenijeti onom
ko nije imao priliku da to sazna i pozivati ga, u ime Boga, Njegovoj
istinskoj vjeri.Muslimani su, i generalno i globalno posmatrano, moralni i duhovni
liječnici kojima je Allah dž.š. stavio u dužnost obavezu
dijagnosticiranja “pacijenata” i njihovo liječenje. Muslimani nerijetko
tvrde kako islam predstavlja lijek za bolesti Zapada, meðutim, još
uvijek im nedostaje inicijative, znanja i kuraži da islamsku medicinu
ponude zapadnim društvima. Zar može biti prihvatljivo da “doktor
medicine” sjedi sa bolesnicima koji plaču i jecaju a da im ne ponudi
lijek?

Premda
je prenošenje poruke islama drugim članovima ljudske zajednice posebno
naglašeno i nareðeno, nije nam dozvoljeno uvoditi ljude u vjeru silom
ili prinudom, jer je to Allah dž.š. nedvosmisleno zabranio (Kur’an
2:256) Članovi ljudskoga roda na zemlji imaju Bogom dž.š. datu slobodu
da se predaju Njemu (isključivo Bogu) ili pak “taaguutu” tj. sotoni.

MORALNO I DUHOVNO LIJEČENJE
Muslimani su, i generalno i globalno posmatrano, moralni i duhovni
liječnici kojima je Allah dž.š. stavio u dužnost obavezu
dijagnosticiranja “pacijenata” i njihovo liječenje. Muslimani nerijetko
tvrde kako islam predstavlja lijek za bolesti Zapada, meðutim, još
uvijek im nedostaje inicijative, znanja i kuraži da islamsku medicinu
ponude zapadnim društvima. Zar može biti prihvatljivo da “doktor
medicine” sjedi sa bolesnicima koji plaču i jecaju a da im ne ponudi
lijek?! Slično je sa muslimanima, moralnim i duhovnim liječnicima, koji
žive u društvima velikog broja moralno-duhovnih bolesnika, znaju za
lijek, ali ga “kriju”. Oni prema samima sebi imaju obavezu, ne samo da
ne prihvate socijalne, moralne i duhovne bolesti i izopačenosti Zapada,
već da “ugroženim” pruže liječenje lijekovima koje nudi islam.
Islamski nalog koji zabranjuje alkohol i opojna sredstva npr.
izliječili bi zapadno društvo od alkoholizma i odavanja drogama. Islam
eliminira kako ponudu tako i potražnju (zlo)upotrebe droga. Nadalje,
islamski sistem izdvajanja onoga čime nas je Bog opskrbio (zekat)
uspostavio bi društvenu pravdu i jednakost u materijalnom pogledu.
Zabrana brakolomstva i preljube uklonila bi probleme visokog procenta
razvoda, problem razvedenih roditelja i maloljetničke delikvencije.
Jednakost svih u društvu i ravnopravnost u pogledu dobijanja prilike za
uspjeh u radu uspostavila bi društvenu pravdu i blagostanje za sve
podjednako. Prihvatanjem koncepta odgovornosti Allahu dž.š. koji sve
vidi, sve može, sve zna, sve čuje i koji je pravedan, smanjio bi stepen
kriminala na tačku koja bi omogućila mir i sigurnost za sve.
UZROCI NEMOÆI MUSLIMANSKIH DRUŠTAVA
Islamski obnovitelji u mnogim muslimanskim zemljama sve čine da se
uspostavi islamksi način života, ali, po našem mišljenju ne uspijevaju
uglavnom zbog slijedećeg:

a) Duhovna zamrlost i korupcija,
b) Nedostatak razumijevanja islama i njegovih naloga
c) Sekularno nastrojeni i opresivni vladari, kraljevi, emiri i diktatori, potpomognuti antiislamski raspoloženim Zapadom
d) Uvijek prisutna ruka zapadnih kontarobavještajnih službi, koja
upotrebljava sve vrste prljavih trikova da zaustavi uspon islama pod
izgovorom borbe protiv funadamentalizma.

Meðutim, kada bi se islam uspio proširiti na Zapadu u značajnoj mjeri i
kada bi mnogo više ljudi tamo shvatilo islam pravilno, meðu muslimanima
bi se našao i značajan broj političara, novinara, prosvjetnih radnika,
biznismena, diplomata i drugih. Sa onim koji već suosjećaju simpatije
prema islamu i nastoje na svim nivoima zaštititi interese islama i
muslimana, oni ne bi dozvolili stranim sumnjivim kontraobavještajnim
organizacijama da vršljaju u muslimanskim zemljama i djeluju na
neprijateljski način. Nasuprot tome je primjer države Izrael i
zapadno-evropskih zemalja gdje se ove organizacije ne miješaju u
unutrašnje stvari tih zemalja dozvoljavajući im da budu ureðene na
način kako to njihovi graðani žele. U slučaju muslimanskih zemalja pak,
strani neprijatelj je tamo da kuje zavjere protiv islamskih vrijednosti
i oživljavanja islama kao načina života. Prodor islama bi na Zapadu, u
svakom slučaju, imao pozitivan psihološki efekat, posebno na
arapsko-islamske zemlje i njihove stanovnike, koji taj Zapad s
neobjašnjivim znaosom vole imitirati.

KO SE NE POSVETI TAJ SE NE PROSVIJET(L)I
Poslanik a.s. je uzor muslimanima od kojih se traži da budu uzor
ostatku ljudskoga roda. Tek onda, kada sebi stave u dužnost da islam
prezentiraju drugima, shvatiti će važnost ove uloge. O islamu će morati
učiti prije nego ga drugima predoče tako da će to imati pozitivnog
uticaja u smislu njihovog vlastitog napredovanja i pročišćenja, kako
moralnog tako i duhovnog. A da je to put ka uspjehu koji znači
osvajanje ključeva dženneta jamči nam Allah dž.š. i obećava:

“Postići će šta želi onaj koji se očisti.” (Kur’an 87:14)

DA’WA KAO TERMIN


Prema
mnogim znanstvenicima koji se bave problematikom propagiranja islama
treba koristiti termin DA’WA, koji podrazumijeva prenošenje poruke
islama nemuslimanima i indiferentnim muslimanima, koji ne prakticiraju
islam. Ove slojeve muslimana treba iznova poučavati (islamizirati) i
motivirati kako bi postali bolji vjernici.

Radna definicija da’we za institute za islamsko informiranje i
obrazovanje, kao i radio-televizijske kuće koje bi po našem mišljenju
islamske zajednice širom svijeta što prije trebalo da osnuju, mogao bi
uključivati slijedeće funkcije:

a. Prenošenje poruka islama nemuslimanima
b. Ulaganje napora u pravcu uklanjanja pogrešnih informacija o islamu i muslimanima iz školskih udžbenika i svih vrsta medija
c. Ulaganja napora u uključivanje novih članova u islamsku zajednicu
d. Iznalaženje izvora materijalnih sredstava, regrutiranje dobrovoljaca i obezbjeðivanje treninga za da’wa aktiviste.

IZVORI RAZVOJA
Razvoj IZ i njena aktivnost na da’wi zahtjevali bi kadrovske i
materijalne izvore. Muslimani BiH bi u ovoj početnoj fazi morali
zahtjevati pomoć od svojih članova. Novi muslimani, posebno, oni iz
intelektualnih krugova, ulazeći u islam, sa sobom bi nosili vlastita
materijalna sredstva i sposobnosti. Muhammed a.s. je, kako prenosi
Buhari, rekao da su novopridošli muslimani koji su se isticali svojim
moralnim osobinama u predislamskom dobu prednjačili kao muslimani nakon
što su prigralili islam. To jednostavno znači da će propagiranje islama
postati jedan vlastiti katalizator razvoja nakon uložene enegrije,
novca i znanja. Meðutim, ovo se neće dogoditi dok god u organizirani
početak ne zakoračimo sa definiranim ciljevima podstičući ga sve dok
sam od sebe ne počne napredovati i davati rezultate.
Izvor: Bosnjaci.net