Saopštenje Medžlisa IZ-e Sjenica

ImagePovodom novonastale situacije u našem Medžlisu i otvaranja novih
kancelarija te manipulacije oko istog, obavještavamo javnost o stanju u
Medžlisu Sjenica.

Naime, kada je grupa okupljena oko Mustafe Makića uzurpirala naše
kancelarije, bili smo prinuðeni da otvorimo druge u istoj zgradi. Od samog
otvaranja tih kancelarija, suočeni smo sa provokacijama koje su često i fizičke
prirode. Vrhunac provokacija je polivanje vode sa sprata na kome se nalaze lica
okupljena oko Makića. Sve se nekako podnosilo i zarad smirivanja situacije na
sve te napade nismo reagovali, sve dok se u noći izmeðu 10. i 11. februara
nismo našli na meti spomenutih kriminalaca koje je predvodio Hodžić Mirsad,
predjesdnik Ugljaninove stranke u Sjenici. Naime, po isplaniranom scenariju, te
noći je na naš ulaz nasrnula spomenuta grupa i fizički napala ljude koji su
obezbeðivali naše prostorije. Ubrzo se na licu mjesta našao i voða pučista  Mustafa Makić i njegov kolega Taib Jusufović,
obojica sa sinovima. Oko njih se skupila cjelokupna rukovodeća struktura
Ugljaninove partije iz Sjenice i grubo su napali vjernike koji su branili svoje
kancelarije. Tom prilikom su razvalili bravu ulaznih vrata i polomili tablu sa natpisom.
Napadači su uz to upućivali našim radnicima psovke kako lične prirode tako i najgnusnije
psovke i vrijeðanja na račun naše uzvišene vjere. Tokom napada povrijedili jednog
člana obezbjeðenja.

I pored svega toga, oni u medijima iznose notorne neistine optužujući nas
za nekakve podvale i provale. Meðutim, svima je jasno da mi nastojim zaštiti
Islamsku zajednicu i njene prostorije. Zgrada u kojoj se nalaze je zgrada
Islamske zajednice i, ako žele napustiti tu zajednicu i osnovati novu, ne mogu
sa sobom odnijeti vakufsku imovinu one koju napuštaju, a posebno je protiv
zakonito to što ometaju legalne organe Islamske zajednice u svojim
aktivnostima.

Molimo vjernike da ostanu pribrani i da čvrsto stanu u odabranu vjere,
časti i dostojanstva kao i da budu strpljivi i ne nasjedaju na provokacije.